Gå till innehållet

Trygg återgång till arbetet förutsätter fortlöpande riskbedömning

Arbetshälsoinstitutet har upprättat anvisningar för arbetsplatserna om hur en återgång till arbetet kan ordnas tryggt och säkert under rådande coronaförhållanden. Arbetsplatserna måste vara beredda på att i snabb ordning ändra sina anvisningar och sin praxis om smittsituationen förändras.

Enligt Arbetshälsoinstitutet ska man vid återgången till arbetet på arbetsplatserna fortsättningsvis begränsa arbetstagarnas, kundernas och samarbetspartnernas närkontakter. Man ska fästa särskild uppmärksamhet vid trygg arbetspraxis.

  • God hand- och hosthygien är fortfarande viktigt och arbetstagare med symptom ska snabbt hänvisas till test.
  • Arbetsgivaren ska uppdatera sina riskbedömningar, anvisningar och praxis med iakttagande av myndigheternas bestämmelser och rekommendationer.
  • Smittsituationen kan snabbt förändras och det lönar sig att tänka ut fungerade verksamhetspraxis för olika situationer. Det kan finnas behov av att ändra verksamhetspraxis till exempel beträffande hygien- och städpraxis, gemensam användning av arbetsredskap, skyddsutrustning, ordnande av arbetstider och skift, mötes- och pauspraxis, mottagande av utomstående gäster på arbetsplatsen och resepraxis.
  • När det gäller trafik med allmänna färdmedel mellan hemmet och arbetsplatsen är det bäst att åka utanför rusningstid. I mån av möjlighet vore det bäst att färdas till arbetet till fots eller med cykel.

Distansarbetet fortsätter

Statsrådets rekommendation av distansarbete upphörde den första augusti. På många arbetsplatser fortsätter ändå distansarbetet åtminstone graderat. Det har framkommit att distansarbete minskar smittspridningen avsevärt.

Distansarbetet kan medföra utmaningar särskilt för ledningen. Ledningen måste kunna garantera att arbetet framskrider, att arbetet känns meningsfullt och att arbetstagarnas ork i arbetet är tillfredsställande.

I Social- och hälsovårdsministeriets och Arbetshälsoinstitutets situationsöversikt 6.8.2020 (på finska) om coronavirussituationen konstaterades ändå att det fortfarande är önskvärt att eftersträva distansarbete alltid då det är möjligt.

JHL:s åsikt är att det är skäl att hålla sig till distansarbete alltid då det är möjligt.

Arbetstagare med symptom ska genast testas

Arbetstagare som uppvisar symptom ska inte komma till arbetet, utan i stället göra en symptombedömning med e-tjänsten omaolo eller ta kontakt med företagshälsovården eller annan hälsovård som kan hänvisa vidare till provtagning.

Mentalt stöd kan behövas

Det är viktigt att också beakta den mentala hälsan och psykosociala faktorer.

Långvarig oro över coronavirusets verkningar, den egna och närståendes hälsa samt den egna ekonomiska situationen tär på krafterna och stör koncentrationen i arbetet. Då situationen förlängs är det viktigt att bry sig om arbetstagarnas mentala välmående och avkoppling från arbetet.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar innehåller tips för arbetsgivare och arbetstagare om stöd för mentalt välmående. Med hjälp av tipsen kan man underlätta det egna och arbetsgemenskapens situation.

Anvisningar och ny praxis för allas kännedom

Arbetsgivaren ska informera om anvisningarna både via cheferna och organisationens normala kommunikationskanaler och försäkra sig om att alla känner till och iakttar de nya verksamhetssätten.

Man får inte heller glömma bort andra arbetsgivares arbetstagare som arbetar på samma arbetsplats samt besökande arbetstagare.

Länkar till anvisningarna:

Anvisning till arbetsplatserna om återgång till arbetet

Råd som stöder det mentala välbefinnandet vid återgång till arbetet

Här hittar du alla Arbetshälsoinstitutets anvisningar som gäller coronaviruset och arbete.