Gå till innehållet

Sådant är Seure Henkilöstöpalveluts kollektivavtal för hyrd personal

Lönerna stiger enligt den allmänna linjen. Den förlängda arbetstiden upphävs genast.

Alla förhandlingsparters beslutande organ har godkänt kollektivavtalet som gäller Seure Henkilöstöpalveluts arbetstagare. Uppgörelsen om Seures kollektivavtal nåddes den 28 maj.

Kollektivavtalet gäller arbetatagare som hyrs via Seure Henkilöstöpalvelut. Avtalsperiodens längd är från 1 april 2020 till 28 februari 2022.

I avtalet ingår två allmänna lönepåslag enligt den så kallade allmänna linjen, dvs. lönerna stiger enligt den nivå som befästs under avtalsrörelsen. Konkurrenskraftsavtalets oavlönade arbetstidsförlängning upphävs från och med 1 juni 2020.

Arbetstagarna representeras i avtalet av JHL, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer, Tehy och Teknik och Hälsa FKT. Arbetsgivaren representeras av Avainta-Arbetsgivarna.

Mer information:

Riitta Tautiainen, avtalsexpert, 0400 602 736