Gå till innehållet

Så ser privata socialservicebranschens kollektivavtal ut – Lönepåslag redan i augusti

Den privata socialservicebranschens kollektivavtal gäller i 25 månader. Den oavlönade arbetstidsförlängningen avskaffas helt.

JHL:s representantskap godkände kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen idag, lördagen den 27 juni. Representantskapet är JHL:s högsta beslutsfattande organ, och nu har alla förhandlingsparter godkänt kollektivavtalet.

Den privata socialservicebranschen nådde ett förhandlingsresultat tisdagen den 23 juni. Det krävdes hela 26 förhandlingstillfällen för att nå resultatet.

Det nya kollektivavtalet ger arbetstagarna inom socialservicebranschen lönepåslag i enlighet med den så kallade allmänna linjen. Löneförhöjningarna håller alltså den nivå som blivit vedertagen under avtalsrörelsen. Arbetstidsförlängningen, som konkurrenskraftsavtalet medförde, avskaffas helt och kompenseras inte. Dessutom förnyas löneavtalet.

– Också under den här avtalsrörelsen lyckades vi driva igenom reformer som är positiva för arbetstagaarna och som är sporrande redan nu i form av ett uppgiftsrelaterat och personligt kompetenstillägg, säger ansvariga avtalsexperten Kari Bagge.

– Vi är också mycket glada för att ha fått med arbetarskyddsfullmäktiges tidsanvändning i kollektivavtalet. Det nya avtalet innehåller en bestämmelse om arbetarskyddsfullmäktiges tidsbruk och dessutom en arbetsgrupp som ska behandla frågan.

I kollektivavtalet representeras arbetstagarna av JHL, social- och hälsovårdsbarnschens förhandlingsorganisationi Sote, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia och förhandlingsorganisationen Sosiaalipalvelualan allianssi Salli. Arbetsgivarna representeras av Välmåendebranschen Hali.

Kollektivavtal för den privata socialservicebranschen 2020-2022 – Presentation av avtalsuppgörelsen

Nedan presenterar vi det viktigaste innehållet i kollektivavtalet.

1 Avtalsperioden

Den nya avtalsperioden är 25 månader lång, 1.4.2020 −31.5.2022.

2 Löneförhöjningar

Lönerna höjs genom allmänna påslag med totalt 2,8 procent under avtalsperioden på 25 månader.

Den första allmänna löneförhöjningen sker den 1 augusti 2020.Då höjs arbetstagarnas  personliga månadslöner, timlöner och tabellöner med 1,3 procent.

Dessutom höjs minimilönerna med en riktad pott, vars värde är 0,6 procent.

Lönetabellerna hittar du här (öppnas som pdf-fil på finska):

Yksityisen sosiaalipalvelualan tes palkkataulukot (2021−2022) (pdf, 91 KB)

3 Arbetstidsförlängningen avskaffas

Den oavlönade arbetstidsförlängningen som konkurrenskraftsavtalet medförde avskaffas den sista augusti. Arbetstidsförlängningen avskaffas utan kompenseras på något sätt i kollektivavtalet.

4 Lönesystemet finslipas

Det nya kollektivavtalet skapar också ett underlag för en omarbetsning av löneavtalet: Under avtalsperioden ska en arbetsgrupp se över lönesystemet för att göra det mera sporrande.

Proffsen inom socialbranschen arbetar bland annat som närvårdare, personliga assistenter, vårdbiträden, vårdare, instrumentvårdare, handledare och geronomer. Det finns tusentals arbetsplatser som producerar privat socialservice i Finland. De är bland annat daghem, skyddshem, missbrukarvårdsanstalter samt servicehem och gruppboenden.

Tilläggsuppgifter:

Kari Bagge, ansvarig avtalsexpert, 044 773 6190

Du kan kolla hur JHL:s avtalsförhandlingar framskrider på webbsidan jhl.fi/avtalsrorelsen-2020/.