Gå till innehållet

Maratonförhandlingar i mål: Äntligen ett förhandlingsresultat för den privata socialservicebranschen

Hela 26 förhandlingstillfällen krävdes för att uppnå samförstånd om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.

Sent på tisdagskvällen 23.6 uppnåddes ett förhandlingsresultat om den privata socialservicebranschens kollektivavtal. Det krävdes hela 26 förhandlingstillfällen innan parterna uppnådde samförstånd.

Härnäst kommer förhandlingsparternas styrelser att behandla förhandlingsresultatet enligt egen tidtabell. Mer information om förhandlingsresultatet ges efter att det godkänts av parternas styrelser.

– Det var en lång och tuff avtalsrunda. Jag är väldigt lättad över att vi nu uppnått ett resultat, berättar Kari Bagge, ansvarig avtalsexpert.

Arbetstagarna representerades av JHL, Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia och Sosiaalipalvelualan allianssi Salli. Arbetsgivaren representerades av Välmåendebranschen Hali.

Yrkesutbildade personer inom socialvården är bland annat närvårdare, personliga assistenter, vårdbiträden, vårdare, instrumentvårdare, handledare och geronomer. Den privata socialservicebranschen omfattar tusentals verksamhetsenheter i Finland. Arbetsplatser i branschen är till exempel privata daghem, mödrahem och skyddshem, vårdinstitutioner för missbrukare, serviceboenden och gruppboenden.

Mer information:

Kari Bagge, ansvarig avtalsexpert, 044 773 6190