Gå till innehållet

JHL vill fortsätta förhandla om anställningsvillkor för socialservicebranschen efter midsommar – Övertids- och skiftbytesförbudet gäller inte JHL:s medlemmar

JHL inleder inte konfliktåtgärder mitt under pågående förhandlingar. Om inget kollektivavtal för privata socialservicebranschen uppnår under veckan efter midsommar, bedömer JHL situationen på nytt.

SOTE rf (vårdfacken Tehy, Super och ERTO) har den 18 juni 2020 utlyst övertids- och skiftbytesförbud för sina medlemmar på de arbetsplatser där privata socialservicebranschens kollektivavtal tillämpas.

Övertids- och skiftbytesförbudet berör inte JHL:s medlemmar.

Den privata socialservicebranschens förhandlingar om nytt kollektivavtal pågår fortfarande. Förhandlingar förs ännu idag, torsdagen den 18 juni. Nästa gång träffas förhandlarna tisdagen den 23 juni.

Om förhandlingarna inte går framåt inom denna och inkommande vecka, kommer JHL att bedöma situationen på nytt.

JHL inleder inte en arbetskonflikt under pågående förhandlingar, utan försöker hellre uppnå en lösning i kollektivavtalsfrågan förhandlingsvägen. Man måste också iaktta att coronavirusepidemin fortsättningsvis pågår, även om Sanna Marins regering upphävde beredskapslagen. Om förhandlingarna inte går framåt inom denna och inkommande vecka, kommer JHL att bedöma situationen på nytt.

JHL:s medlemmar som jobbar inom privata socialservicebranschen har idag fått ett medlemsbrev, i vilket förhandlingssituationen beskrivs noggrannare.

Arbetstagarna representeras i privata socialservicebranschens kollektivavtalsförhandlingarna av JHL, social- och hälsovårdsfackens förhandlingsorganisation SOTE, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia och Sosiaalipalvelualan allianssi Salli. Arbetsgivaren representerades av Hyvinvointiala Hali.

Mer information:

Kari Bagge, ansvarig avtalsexpert, kari.bagge@jhl.fi