Gå till innehållet

Namnen på pappret! De kommunala kollektivavtalen nu slutgiltigt välsignade

De kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen undertecknades i Kommunhuset i Helsingfors på onsdagförmiddag.

Förhandlingsparterna har undertecknat de nya kommunala kollektivavtalen. Avtalen undertecknades onsdagen den 17 juni i Kommunhuset i Helsingfors. Samtidigt sammanträdde huvudförhandlingsgruppen.

Följande avtal undertecknades allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade, kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal och familjedagvårdarnas bilaga.

Arbetsgivaren representeras i de kommunala kollektivavtalen av KT Kommunarbetsgivarna. Arbetstagarna representeras av Offentliga sektorns union JAU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och vårdfackens förhandlingsorganisation SOTE. JHL och Jyty bildar tillsammans Offentliga sektorns union JAU.

Till följd av de undantagsförhållanden som råder till följd av coronakrisen deltog endast huvudförhandlingsgruppens medlemmar och ordförande för KT Kommunarbetsgivarnas delegation Kirsi-Marja Lievonen i underteckningstillfället. JHL:s huvudförhandlare var ordförande Päivi Niemi-Laine och förhandlingschef Kristian Karrasch.

Coronakrisen satte käppar i hjulen

Vägen till den kommunala avtalsuppgörelsen var stenig. Redan vid starten stod förhandlingsparterna långt ifrån varann men coronakrisen försvårade förhandlingarna ytterligare under våren.  Diskussionerna underlättades inte av att förhandlingarna fördes på distans.

De kommunala förhandlingarna gick på grund på valborgsmässoafton, då alla huvudförhandlingsparter inte godkände riksförlikningsman Vuokko Piekkalas medlingsbud. Slutligen återupptogs förhandlingarna torsdagen den 14 maj då KT Kommunarbetsgivarna inbjöd huvudavtalsparterna till förhandlingsbordet.

Onsdagen den 27 maj nåddes äntligen en kommunal uppgörelse. Därefter gick också de andra kommunala avtalen i mål.

De nya avtalen ger de kommunala arbetstagarna bland annat lönepåslag enligt den allmänna linjen. Också den oavlönade arbetstidsförlängning som ingick i konkurrenskraftsavtalet upphävs.