Gå till innehållet

Här är kyrkans nya kollektivavtal – lönerna höjs enligt den allmänna linjen och den förlängda arbetstiden upphävs

Kyrkans kollektivavtal gäller till utgången av februari 2022. Lönerna höjs i enlighet med den allmänna linjen.

JHL:s representantskap godkände onsdagen den 10.6.2020 kyrkans nya tjänste- och arbetskollektivavtal (KyrkTAK). Också de övriga representanterna för arbetstagarna och arbetsgivarna har godkänt det uppnådda förhandlingsresultatet.

Det nya avtalet gäller i 23 månader, 1.4.2020–28.2.2022. Avtalet ger alla dem som omfattas av kollektivavtalet lönepåslag enligt den allmänna linjen. Dessutom upphävs den oavlönade arbetstidsförlängning som ingick i det så kallade konkurrenskraftsavtalet från och med ingången av år 2021.

Förhandlingsparter för kyrkans kollektivavtal är för löntagarnas del Kyrkfackets union, Kyrksektorn och FOSU. Arbetsgivaren representeras av Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Nedan presenterar vi de viktigaste punkterna i avtalet. Du kan också bekanta dig med diapresentationen av avtalet nedan (på finska).

KirVESTES2020 neuvottelutuloksen esittely

1 Avtalsperiod

Avtalet gäller 1.4.2020–28.2.2022

2 Löneförhöjningar

Två generella lönepåslag har avtalats under avtalsperioden. Grundlönerna enligt det allmänna lönesystemet höjs med 1,5 procent den 1.8.2020 och med 1,9 procent den 1.5.2021. Höjningen inriktas inte på erfarenhets- eller prestationstillägg.

För de timavlönades del stiger lönerna med 1,4 procent den 1.8.2020 och med 1,6 procent den 1.5.2021. Dessutom höjs olika tillägg med totalt 3,0 procent under avtalsperiodens gång.

3 Den oavlönade arbetstidsförlängningen upphävs

Den arbetstidsförlängning som det så kallade konkurrenskraftsavtalet medförde upphävs. Från och med 1.1.2021 återgår man till den ordinarie arbetstid som tillämpades före konkurrenskraftsavtalet slöts.

4 Försöket med allmän arbetstid blir bestående

Det försök med allmän arbetstid som pågått inom kyrkan upphör och de bestämmelser som ingick i försöket blir bestående i det nya kollektivavtalet.

5 Ersättningar till huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige

Huvudförtroendemännens ersättningar och arbetarskyddsfullmäktiges arvoden stiger 1.8.2020 med tre procent.

6 Arbetsgrupper

Följande arbetsgrupper som är gemensamma för avtalsparterna är tillsatta under avtalsperioden:

1) Lönegruppen. Lönegruppen har i uppgift att utreda och bedöma hur väl den uppgiftsrelaterade lönen och den individuella lönedelen fungerar och utreda utvecklingsbehov i det allmänna lönesystemet. Dessutom har gruppen i uppgift att upprätta anvisningar för sammanjämkning av löner vid strukturella förändringar i församlingarna.

2) Arbetslivsgruppen. Gruppen har i uppgift att främja åtgärder som stödjer och sätter fart på effektiviteten och välmåendet i arbetet vid församlingarnas arbetsplatser samt stärker en arbetskultur som grundar sig på samverkan och förtroende i en tid då arbetet förändras. Arbetsgruppen utnyttjar i sitt arbete de mål och det genomförande som framförs i det riksomfattande projektet för utveckling av arbetet och arbetshälsan.

3) Arbetstidsgruppen. Gruppen har i uppgift att följa upp tillämpningen av arbetstidslagen inom församlingarna.

Dessutom utreder huvudgruppen möjligheterna att göra följande försök bestående: lönesystemet för församlingarnas högsta ledning samt modularbetstid.

Mer information:
Keijo Hiltunen, avtalsexpert, 050 438 8105