Gå till innehållet

Äntligen förhandlingsresultat för kyrkan – lönepåslag enligt allmänna linjen och slut på gratisarbetet

Efter månader av segslitna förhandlingar har ett förhandlingsresultat uppnåtts om nytt kollektivavtal för kyrkan (KyrkTAK).

Kyrkans förhandlingsparter uppnådde tisdagen den 2 juni ett förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal. Det nya avtalet (KyrkTAK) gäller 1.4.2020–28.2.2022.

Lönepåslagen följer den så kallade allmänna linjen, dvs. den nivå som allmänt förekommit i avtalsrörelsen. Också den oavlönade förlängda arbetstiden upphävs.

Förhandlingar om nytt kollektivavtal för kyrkans anställda har pågått sedan slutet av januari. Förhandlingarna har dragit ut långt på tiden och riksförlikningsman Vuokko Piekkala bidrog också med draghjälp.

– Förhandlingarna har genomgått flera skeden och gick nästan på grund i slutet av mars. Bottenkänning förorsakades av det utlåtande om förhållandet mellan kyrkans andliga arbete och arbetstidslagen som begärdes av Arbetsrådet. Förhandlingarnas anda försämrades till den grad att vi i samförstånd begärde hjälp av riksförlikningsmannen för att lindra skadorna, sammanfattar avtalsexpert Keijo Hiltunen stämningen.

Arbetsrådet gav fredagen den 29 maj sitt utlåtande om förhållandet mellan kyrkans andliga arbete och arbetstidslagen. Detta satte fart på förhandlingarna och till slut kunde ett förhandlingsresultat uppnås.

– Avtalsuppgörelser inom andra branscher – särskilt kommunbranschen och staten – hade också en inverkan på att avtalet nåddes. Kyrkan kunde inte bli ensam kvar i dimman, konstaterar Hiltunen.

Förhandlingsparter för kyrkans kollektivavtal är för löntagarnas del Kyrkfackets union, Kyrksektorn och FOSU. Arbetsgivaren representeras av Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Det nya kollektivavtalet ska härnäst godkännas av förhandlingsparternas beslutande organ. Därefter informerar vi mer om innehållet i det.

Mer information:

Keijo Hiltunen, avtalsexpert, 050 438 8105