Gå till innehållet

Så här ser kommunala kollektivavtalet för timavlönade ut – förlängda arbetstiden upphävs

JHL:s representantskap godkände torsdagen den 28 maj förhandlingsresultatet om det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Samtidigt godkände representantskapet också det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.

JHL:s representantskap godkände det nya AKTA-avtalet vid sitt extrainsatta distansmöte den 28.5. Också det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) godkändes.

Vid samma möte godkände representantskapet också det kommunala huvudavtalet, Tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) och familjedagvårdarbilagan.

Nedan presenterar vi de viktigaste punkterna i den kommunala timavlönade personalens kollektivavtal (på finska, kommer att översättas till svenska).

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES -esittely

Avtalsperiod

Kollektivavtalet (TIM-AKA) gäller 1.4.2020 – 28.2.2022 (23 månader).

Lönepåslag

Generellt lönepåslag på 1,22 procent från och med 1.8.2020, ändå minst 12 cent/timme.

Generellt lönepåslag på 1,0 procent från och med 1.4.2021.

En lokal justeringspott på 0,8 procent av TIM-AKAs lönesumma från och med 1.3.2021.

Grundtimlönerna och ackordlönerna höjs fr.o.m. 1.8.2020 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning, som är antingen 12 cent per timme men minst 1,22 procent.

De individuella tilläggen höjs med 1 procent, ändå minst 1 cent/timme.

Arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Grundtimlönerna och ackordlönerna höjs fr.o.m. 1.4.2021 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning, som är antingen 12 cent per timme men minst 1,0 procent.

Huvudförtroendemannens individuella tillägg höjs från och med 1.8.2020.

Arbetarskyddsfullmäktigens ersättning höjs från och med 1.8.2020.

Lokal justeringspott

Den lokala justeringspotten är 0,8 procent av TIM-AKAs lönesumma och den utbetalas från och med 1.4.2021.

Vid inriktningen av den lokala potten är de huvudsakliga målen att fortsättningsvis utveckla de lokala lönesystemen, korrigera de lokala löneorättvisorna samt stödja funktioner och nya sätt att utföra uppgifter som ger goda resultat på ett så jämlikt sätt som möjligt i olika lönegrupper.

Den lokala justeringspotten används för höjning av grundtimlöner, personliga tillägg eller ackordlön.

Den lokala arbetsgivarens representanter och huvudavtalsorganisationens representanter förhandlar om hur justeringspotten fördelas. Ifall man inte når enhällighet i frågan om fördelning av potten, beslutar arbetsgivaren om användande av den lokala justeringspotten genom höjningar av de uppgiftsrelaterade lönerna, höjningar av de individuella tilläggen eller motsvarande förhöjningar.

Den förlängda arbetstiden upphävs i augusti

Den förlängning av den ordinarie arbetstiden i dagsarbete och tvåskiftsarbete som ingick i konkurrenskraftsavtalet samt beloppet för söckenhelgsersättning upphör 30.8.2020. De ordinarie arbetstiderna enligt det nya kollektivavtalet tillämpas från och med 31.8.2020 eller från och med början av den arbetstidsperiod som infaller närmast tidpunkten.

Semesterpenningen kan bytas mot ledig tid

Från och med 31.8.2020 kan arbetstagare antingen helt eller delvis byta semesterpenningen mot ledig tid genom att komma överens om det direkt med arbetsgivaren. Ett muntligt avtal räcker inte, avtalet måste upprättas antingen skriftligt eller elektroniskt.

Innan avtalet sluts ska arbetsgivaren klargöra villkoren för byte av semesterpenning mot ledig tid med arbetstagaren.

För dessa dagar betalas lön och de räknas som tid i arbete. Semesterpenning som bytts till ledig tid intjänar således semesterdagar.

Mer information:

Karita Alanko, avtalsexpert, 050 302 5246