Gå till innehållet

Så blev Avainta-kollektivavtalet – de första löneförhöjningarna i augusti, arbetstidsförlängningen avskaffas

Avaintas kollektivavtal gäller till slutet av februari 2022 och omfattar löneförhöjningar enligt den allmänna linjen.

Både arbetstagarnas och arbetsgivarnas representanter har godkänt det nya Avainta-kollektivavtale. Avtalet gäller för perioden 1.4.2020­­–28.2.2022. De som omfattas av avtalet får löneförhöjningar enligt den allmänna linjen. Dessutom slopas den oavlönade arbetstidsförlängningen som ingick i konkurrenskraftsavtalet.

Förutom JHL är förhandlingsparterna på arbetstagarsidan Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och Teknik och hälsa FKT.

Nedan presenteras de viktigaste punkterna i avtalet:

1 Avtalsperioden

Avtalet gäller 1.4.2020–28.2.2022.

2 Löneförhöjningar

Under avtalsperioden ges två löneförhöjningar. Arbetstagarnas grundlöner eller därmed jämförbara månadslöner 26 euro, dock minst 1,22 procent 1.8.2020 och 1.4.2021 med 1,0 procent. Kollektivavtalets minimigrundlön höjs med samma procenttal vid samma tidpunkter.

Minimigrundlönerna i lönegruppsbilagan (bilaga 1) höjs i enlighet med de allmänna förhöjningarna 1.8.2020 och 1.4.2021.

Under avtalsperioden ges en lokal justeringspott på 0,8 procent 1.4.2021 för att vidareutveckla de lokala lönesystemen och rätta till lokala missförhållanden i lönesättningen.

Förtroendemannaersättningen och arbetarsskyddsfullmäktiges ersättning höjs 1.8.2020 med 3,04 procent.

3 Arbetstidsförlängningen avskaffas

Arbetstidsförlängningen som ingick i konkurrenskraftsavtalet avskaffas. Från och med den 17 augusti återgår man till att följa den arbetstid som gällde före konkurrenskraftsavtalet.

Tilläggsuppgifter:

Riitta Rautiainen, avtalsexpert, 0400 602 736