Gå till innehållet

Så här ser kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal ut – den förlängda arbetstiden upphävs

JHL:s representantskap godkände torsdagen den 28 maj förhandlingsresultaten för kommunala sektorn. Godkännandet innebar också att kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal godkändes med nya lönepåslag.

JHL:s representantskap godkände det nya allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet vid sitt extrainsatta möte 28.5. Samtidigt godkändes också de nya löneförhöjningarna i anslutning till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) .

Vid samma möte godkände representantskapet också det kommunala huvudavtalet och det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA).

Nedan följer en presentation av de viktigaste punkterna i förslaget till kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).

Kunnallinen teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen ratkaisuesitys (linkki esittelykalvoihin)

Avtalsparter i TS-avtalet är KT Kommunarbetsgivarna, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU,  Offentliga sektorns union JAU (JAU består av JHL och Jyty) samt vårdfackens förhandlingsorganisation SOTE.

Nedan presenteras de viktigaste punkterna i TS-avtalet (på finska, kommer att översättas till svenska).

Teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen  esittely

Avtalsperiod

Avtalsperioden är 1.4.2020–28.2.2022 (23 månader).

Lönepåslag

Generellt lönepåslag fr.o.m. 1.8.2020. Det generella lönepåslaget följer en så kallad blandad linje. Förhöjningens storlek är 26 euro, men ändå minst 1,22 procent.

De individuella tilläggen och separata tilläggen höjs med 1,22 procent.

Generellt lönepåslag fr.o.m. 1.4.2021. Förhöjningens storlek är 1 procent.

De individuella tilläggen och separata tilläggen höjs med 1 procent.

Lönegrupp
1.4.2019 1.8.2020 1.4.2021
I 1 716,28 € 1 742,28 € 1 759,70 €
II 1 896,55 € 1 922,55 € 1 941,78 €
III 3 123,18 € 3 161,28 € 3 192,89 €

Minimilönen är

  • från och med 1.8.2020 1 637,53 euro och
  • från och med 1.4.2021 1 653,91 euro.

Lokal justeringspott

Den lokala justeringspotten uppgår till 0,80 procent av lönesumman för kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal och betalas den 1.4.2021. 0,3 % av justeringspotten inriktas på den personliga lönedelen.

Den lokala arbetsgivarens representanter och TS-avtalsorganisationernas representanter förhandlar om hur justeringspotten fördelas.

Avsikten med förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och i mån av möjlighet nå enhällighet genom att höra alla förhandlingsparter jämlikt. Ifall man inte når enhällighet i frågan, beslutar arbetsgivaren om användning av den lokala justeringspotten i form av höjningar av de uppgiftsrelaterade lönerna.

Arbetstidsförlängningen upphör i augusti

Den förlängning av den ordinarie arbetstiden som ingick i det så kallade konkurrenskraftsavtalet upphör den 30.8.2020. De ordinarie arbetstiderna enligt det nya TS-avtalet tillämpas från och med 31.8.2020 eller från och med början av den arbetstidsperiod som infaller närmast tidpunkten.

Arbetsgrupper

Avtalsparterna för TS-avtalet tillämpar under avtalsperioden principen om fortlöpande förhandlingar i de tjänste- och arbetskollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.

TS-arbetsgruppen som TS-avtalsparterna grundat främjar de lokala lönesystemens funktionsduglighet.

Dessutom verkar under avtalsperioden

  • en arbetsgrupp som kartlägger arbetstidssystemet för Brand- och räddningsväsendet
  • en arbetsgrupp som utreder lönekapitlet TS-20.

Mer information:
Hannu Moilanen, avtalsexpert, 040 3101 255
Marja Lehtonen, avtalsexpert, 046 920 9192