Gå till innehållet

Arbetstidsförlängningen slopas – Så ser familjedagvårdarnas bilaga ut

JHL:s representantskap godkände torsdagen den 28.5.2020 förhandlingsresultatet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA och dess bilaga 12 som gäller familjedagvårdare.

Kommunsektorns nya allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal godkändes den 28.5.2020. JHL:s representantskap godkände det nya AKTA (länk till AKTA-nyheten) och dess bilaga om familjedagvårdaren på ett videomöte.

Nedan presenterar vi de viktigaste punkterna i bilagan (bilaga 12). Presentationen är på finska, den kommer att översättas till svenska.

Perhepäivähoitajien liitteen esittely 

Bilagan om familjedagvårdare tillämpas på familjedagvårdare som jobbar i sina egna hem.

Avtalsperioden

Avtalsperioden är 1.4.2020 −28.2.2022 (23 månader).

Löneförhöjningar

Allmän löneförhöjning 1.8.2020. Familjedagvårdarnas uppgiftsrelaterade lön höjs med 1,22 procent eller minst 26 euro.

Det individuella tillägget i enlighet med lönekapitlet 11§ höjs med 1,22 procent.

Allmän löneförhöjning 1.4.2021. Familjedagvårdarnas uppgiftsrelaterade lön höjs med en allmän löneförhöjning på 1 procent.

Det individuella tillägget i enlighet med lönekapitlet 11§ höjs med 1 procent.

Förhöjningar av ersättningar för vårdplatser

Ersättningar för vårdplatser i enlighet med bilaga 12 höjs 1.8.2020 enligt följande:

12PPH001 − Familjedagvårdaren har minst lämplig yrkesexamen

  • förhöjningen för en vårdplats som reserverats för mer än 5 timmar är 6,50 euro (då den allmänna förhöjningen är 26 euro är förhöjningen per vårdplats en fjärdedel av den här summan)
  • förhöjningen för en vårdplats som reserverats för högst 5 timmar är 3,25 euro (hälften av förhöjningen för en plats för mer än 5 timmar)

12PPH002 – Familjedagvårdaren har inte lämlig examen

  • samma summor som för 12PPH001.

Ersättningar för vårdplatser i enlighet med bilaga 12 höjs 1.4.2020 enligt följande:

12PPH001− Familjedagvårdaren har minst lämplig yrkesexamen

  • förhöjningen för en vårdplats som reserverats för mer än 5 timmar är 4,22 euro (= förhöjningen är en procent)
  • förhöjningen för en vårdplats som reserverats för högst 5 timmar är 2,11 euro (=förhöjningen är en procent)

12PPH002 – Familjedagvårdaren har inte lämlig examen

  • förhöjningen för en vårdplats som reserverats för mer än 5 timmar är  4,03 euro (=förhöjningen är en procent)
  • förhöjningen för en vårdplats som reserverats för högst 5 timmar är 2,01 euroa  (=förhöjningen är en procent).

Ersättningarna för vårdplatser under avtalsperioden 2020-2021

 

Vårdplatsen har reserverats för i genomsnitt mer än 5 timmar per dag Vårdplatsen har reserverats för i genomsnitt högst 5 timmar per dag
1.
Familjedagvårdaren har lämplig examen som är minst yrkesexamen

1.2.2017

1.5.2018

404,67 €

411,17 €

1.2.2017

1.5.2018

202,35 €

205,60 €

12PPH001

  1.4.2019

1.8.2020

  1.4.2021

    415,28 €

421,78 €

    426,00 €

    1.4.2019

1.8.2020

    1.4.2021

207,66 €

210,91 €

    213,02 €

2. Familjedagvårdaren saknar examen enligt punkt 1 1.2.2017
1.5.2018
385,83 €
392,33 €
1.2.2017
1.5.2018
192,92 €
196,17 €
12PPH002

1.4.2019

1.8.2020

1.4.2021

396,25 €

402,75 €

406,78 €

1.4.2019

1.8.2020

1.4.2021

198,13 €

201,38 €

203,39 €

Lokal justeringspott

Den lokala justeringspotten är 0,80 procent och betalas 1.4.2021.

Familjedagsvårdarna omfattas av utdelningen av den lokala potten i enlighet med underteckningsprotokollet för AKTA. De primära målen med den lokala justeringspotten är att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönesättningen samt att stöda omorganiseringen av funktioner och uppgifter som främjar en resultatrik verksamhet.

Den lokala justeringspotten används till att höja uppgiftsrelaterade löner och/eller individuella tillägg eller till motsvarande förhöjningar. Vid riktandet av justeringspotten måste man beakta att den fördelas så jämnt som möjligt mellan de olika lönebilagorna beaktande de olika bilagornas lönesummor.

Representanter för den lokala arbetsgivaren och för huvudavtalsorganisationerna förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten.

Den lokala justeringspotten har en så kallad arbetsgivarstupstock. Det innebär att om arbetsgivaren beslutar om justeringspotten ska användas till förhöjningar av uppgiftsrelaterade löner, individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar i det fall att man i de lokala förhandlingarna inte når enighet om hur potten ska användas.

Arbetstidsförlängningen upphävs i augusti

Den oavlönade arbetstidsförlängingen som ingick i konkurrenskraftsavtalet upphävs efter den 30.8.2020. Den regelbundna arbetstiden i bilaga 12 i nya AKTA gäller från och med 31.8.2020 eller från den arbetsperiod som börjar närmast det datumet.

Söckenhelgsförkortningen ändras till 8 timmar från också med 31.8.2020 och vid en avbruten söckenhelgsperiod tilläggs inte längre något till övertidsgränsen.

Semesterpenningen kan bytas till ledigt

År 2021 kan arbetstagarna byta sin semesterpenning eller en del av den till ledighet genom en överenskommelse direkt med arbetsgivaren. Ett muntligt avtal räcker inte, utan avtalet måste ingås antingen skriftligt eller elektroniskt.

Innan avtalet ingås måste arbetsgivaren klargöra villkoren för bytet av semesterpenningen för arbetstagaren.

Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 50 prosenttia ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. Näiltä päiviltä maksetaan palkkaa ja ne lasketaan työssäolon veroiseksi ajaksi. Lomarahavapaapäivät siis kerryttävät vuosilomaa.

Arbetsgrupper

Följande arbetgrupper tillsätts för avtalsperioden:

  • en arbetsgrupp som utreder särfrågor inom AKTA:s bilaga 12
  • en arbetsgrupp som utreder som det finns förutsättningar att ändra och utveckla lönesystemet inom AKTA:s bilaga 12 och lägger fram förslag om ändring av lönebestämmelserna med utredningen som utgångspunkt.

Den nya arbetstidslagen som trädde i kraft i början av 2020 inverkar också på familjedagvårdarnas arbetstider. Läs mer om hur ändringarna i arbetstidslagen inverkar i presentationen av familjedagvårdarnas bilaga.

Mer information:

Marja Lehtonen, avtalsexpert, 046 920 9192
Riitta Rautiainen, avtalsexpert, 0400 602 736