Gå till innehållet

Äntligen uppgörelse i Avainta-förhandlingarna – lönerna stiger enligt den allmänna linjen och arbetstidsförlängningen slopas

Förhandlingspositionerna var länge låsta men nu har ett förhandlingsresultat uppnåtts inom Avainta-arbetsgivarnas avtalsbranscher.

Avainta-arbetsgivarnas förhandlare uppnådde tidigt på torsdagmorgon den 28 maj ett förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal.

Lönepåslagen följer den så kallade allmänna linjen, dvs. den nivå som allmänt förekommit i avtalsrörelsen. Också den förlängda arbetstiden upphävs.

Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes redan i januari.

– Vägen har varit lång, men efter många om och men har vi äntligen nått ett förhandlingsresultat, konstaterar avtalsexpert Riitta Rautiainen.

Samarbetet mellan de undertecknande avtalsorganisationerna har förlöpt väl.

– Samarbetet mellan alla undertecknande avtalsorganisationer har förlöpt väl under förhandlingarnas gång. Från det här läget går det bra att fortsätta utvecklingen av Avainta-avtalet inom arbetsgrupperna på hösten, säger Rautiainen tacksamt.

Arbetsgrupperna vidareutvecklar kollektivavtalet under avtalsperiodens gång.

Avtalsparter för Avainta-avtalet är på löntagarsidan JHL, Förhandlingsorganisationen för den offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ samt förhandlingsorganisationen Teknik och Hälsa FKT.

Det nya kollektivavtalet ska härnäst godkännas av förhandlingsparternas beslutande organ. Därefter informerar vi mer om innehållet i det.

Mer information:

Riitta Rautiainen, avtalsexpert, 0400 602 736