Gå till innehållet

Så här ser Trafikskyddets nya kollektivavtal ut: De första löneförhöjningarna träder genast i kraft

Trafikskyddets kollektivavtal gäller till utgången av januari 2022 och ger arbetstagarna som omfattas av avtalet löneförhöjningar enligt den allmänna linjen.

Både arbetstagarnas och arbetsgivarnas beslutande organ har godkänt Trafikskyddets nya kollektivavtal. Trafikskyddets kollektivavtal gäller till utgången av januari 2022 och ger arbetstagarna som omfattas av avtalet löneförhöjningar enligt den allmänna linjen. Den oavlönade arbetstidsförlängning som konkurrenskraftsavtalet medförde upphävs.

Avtalsparter för arbetstagarna är JHL och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Arbetsgivaren representeras av Servicearbetsgivarna Palta.

Nedan presenterar vi de viktigaste punkterna i avtalet. Du kan bekanta dig med kollektivavtalet i sin helhet via länken nedan (på finska):

Liikenneturvan työehtosopimus 2020 esittely (pdf, 467 KB)

1  Avtalsperiod

Avtalsperioden börjar genast och pågår till 31 januari 2022.

2 Så här höjs lönerna

1.5.2020

Lönerna höjs med ett generellt lönepåslag på 1,4 %.

1.6.2021

Förtroendemännen och arbetsgivaren förhandlar och kommer lokalt överens om löneuppgörelsen år 2021. Målet är att stödja lönepolitiska mål, lönens sporrande effekt och lönerättvisa samt korrigera eventuella snedvridningar.

Ifall inget lokalt avtal uppnås, höjs lönerna från den 1 juni 2021 med 1,8 %. Därav är 0,9 % ett generellt lönepåslag och 0,9 % en företagsspecifik rat vars fördelning arbetsgivaren beslutar om.

3 Konkurrenskraftsavtalet begravs

Konkurrenskraftsavtalets bestämmelse om förlängning av arbetstiden upphävs helt. Därmed kan arbetsgivaren inte längre förplikta arbetstagarna att utföra oavlönat arbete.

Arbetsgivaren kan ändå förordna tjänstemännen att utöver den ordinarie arbetstiden utföra högst 16 timmar arbetstid i form av utbildnings-och rekreationsdagar. För dessa arbetstimmar betalas enkel timlön.

Mer information:

Reijo Taipale, avtalsexpert, 050 316 7634

Du kan följa med hur JHL:s förhandlingar framskrider via webbsidan  jhl.fi/slutpagratisarbetet