Gå till innehållet

JHL: Trägen vinner – förhandlingsresultat om nytt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Kommunbranschens förhandlare har kommit överens om löneförhöjningar enligt den allmänna linjen, upphävande av den förlängda arbetstiden och ett avtal för social- och hälsovårdspersonal. Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s representantskap ska imorgon ta ställning till förhandlingsresultatet.

Kommunbranschens huvudförhandlingsgrupp har uppnått enighet i förhandlingarna om nytt kommunalt huvudavtal och allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA). Uppgörelsen nåddes onsdagkväll den 27 maj.

Utgående ifrån resultatet uppnåddes samma kväll också förhandlingsresultat om de övriga kommunala kollektivavtalen.

Det nya tjänste- och arbetskollektivavtalet ger de kommunalanställda löneförhöjningar som följer den allmänna linjen, dvs. den nivå som befästs inom avtalsrörelsen. Den oavlönade arbetstidsförlängning som konkurrenskraftsavtalet medförde upphävs. Dessutom har förhandlingsparterna enats om ett separat kollektivavtal för social- och hälsovårdspersonalen.

Kommunbranschens avtalsförhandlingar drog långt ut på tiden under våren och avbröts på valborgsmässoafton. Arbetsgivarnas representant KT Kommunarbetsgivarna inbjöd till nya förhandlingar i maj.

Avtalet ska nu godkännas av förhandlingsparternas beslutande organ. JHL:s högsta beslutande organ, representantskapet, tar ställning till resultatet torsdagen den 28 maj.

”En stor lättnad för dem som jobbat i coronavirusets skugga”

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine är lättad över att en uppgörelse äntligen uppnåtts.

– Det är fint att ett gott förhandlingsresultat kunde uppnås före sommaren och viktigt för alla de kommunalanställda som jobbat i coronavirusets skugga. Ifall förhandlingsparternas beslutande organ godkänner uppgörelsen kommer denna lösning, som följer arbetsmarknadens allmänna linje, att säkra de kommunalanställda motsvarande lönepåslag som övriga branscher uppnått och upphävande av den förlängda arbetstiden, konstaterar Niemi-Laine.

Avtalet för social- och hälsovårdspersonal kom inte som en överraskning för Niemi-Laine.

– Ett sådant avtal förekom redan i riksförlikningsmannens förslag på valborgsmässoafton. JHL är glad över att ha uppnått seger efter alla svårigheter och över att vi får rättvisa möjligheter att utveckla lönen och arbetsförhållandena för våra medlemmar inom social- och hälsovårdsbranschen.

Niemi-Laine är också nöjd över att JHL:s krav på höjning av de lägsta lönerna med hjälp av ett löneprogram går i uppfyllelse: i det nya avtalet ingår en överenskommelse om en arbetsgrupp som ska bedöma lönesystemet. JHL kräver att arbetet med att reformera lönesystemet inleds genast.

JHL kräver att arbetet med att reformera lönesystemet inleds genast.

Förhandlingsparterna uppnådde också samförstånd om huvudavtalet, i vilket avtalsstrukturen fastställs. Där ingår också det för JHL viktiga beslutet att kollektivavtalshelheten för social- och hälsovårdspersonal blir en fast del av den kommunala avtalsfamiljen.

De gamla kommunala avtalen löpte ut vid utgången av mars och de har tillämpats på basis av avtalens så kallade efterverkan.

Kommunbranschens huvudförhandlingsparter är Offentliga sektorns union JAU, där JHL ingår, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och vårdfackens förhandlingsorganisation SOTE samt KT Kommunarbetsgivarna för arbetsgivarnas del.

Mer information:

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande, tfn 040 702 4772

Kristian Karrasch, förhandlingschef,  040 728 9046