Gå till innehållet

JHL: Fortsatta kommunala kollektivavtalsförhandlingar är ansvarsfullt agerande – ett äkta avtal föds av förhandlingar

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL anser att det är utmärkt att de kommunala kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter måndagen den 18.5. JHL anser att det är viktigt att de kommunala arbetstagarna får sina löneförhöjningar, att den förlängda arbetstiden upphävs och att hela branschen får arbetsfred så fort som möjligt.

Kommunarbetsgivarna KT har beslutat återuppta organisationsspecifika förhandlingar om nytt kommunalt kollektivavtal. De kommunala kollektivavtalsförhandlingarna har legat på is sedan riksförlikningsmannens uppgörelse gick på grund på valborgsmässoafton.

JHL anser att fortsatta förhandlingar är ett ansvarsfullt beslut. Coronavirusepidemin förorsakar kris i den kommunala ekonomin och därför är det viktigt att i brådskande ordning komma överens om kommunala löneförhöjningar.

– Det är absolut nödvändigt att också de kommunala arbetstagarna blir av med den förlängda arbetstiden. Nu får det äntligen vara slut på gratisarbetet, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Vi vill på allvar förhandla med alla parter och hitta nya sätt att lösa situationen. Riksförlikningsmannen gjorde ett gott jobb, men ett nytt varv där medför inte något nytt, förtydligar JHL:s förhandlingschef Kristian Karrasch situationen.

De gamla tjänste- och arbetskollektivavtalen tillämpas tillsvidare, tills parterna kommit överens om nya avtal. Också de gamla lokala avtalen fortsätter att gälla men nya lokala avtal kan för närvarande inte slutas. Till all lycka var avtalet om nedskärning av semesterpenning överenskommet på viss tid och upphörde vid utgången av senaste år. Inkommande sommar betalas semesterpenningen till sitt fulla belopp.

De övriga kommunala avtalslösningarna som uppnåtts utgående ifrån riksförlikningsmannens uppgörelse (kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS och kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA) är på is tills situationen med huvudavtalet når en lösning.

Mer information:
ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772
förhandlingschef Kristian Karrasch, tfn 040 728 9046