Gå till innehållet

Förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal för Finavia – lönerna stiger enligt den allmänna linjen och den förlängda arbetstiden upphävs

Finavias nya kollektivavtal har en avtalsperiod på 25 månader. Löneförhöjningarna följer den nivå som allmänt förekommit under avtalsrörelsens gång.

Ett förhandlingsresultat om nytt företagsspecifikt kollektivavtal för Finavia uppnåddes torsdagen den 14 maj. Finavia är det statsbolag som upprätthåller flygstationerna.

Resultatet följer den så kallade allmänna linjen, dvs. löneförhöjningarna följer den nivå som befästs inom avtalsrörelsen.

Avtalets längd är 25 månader. Under den tiden stiger lönerna med 3,3 procent. Den förlängda arbetstid som konkurrenskraftsavtalet medförde upphävs från och med 1 juni 2020.

Dessutom innehåller förhandlingsresultatet ändringar i texten, dvs. ändringar i punkter i avtalet som inte direkt anknyter till pengar, utan gäller till exempel ork och välmående i arbetet.

Finavia var i avtalslöst läge från 1 februari 2020 och förhandlingarna komplicerades av de undantagsförhållanden som coronakrisen förorsakade. Under den tiden tillämpades det tidigare kollektivavtalet.

Förhandlingsresultatet ska godkännas av parternas beslutande organ

Avtalsparter i Finavias företagsspecifika avtal är Finavia/Servicearbetsgivarna Palta (arbetgivarens representant) och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Fackförbundet Pro och De högre tjänstemännen YTN (löntagarnas representanter).

Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av parternas beslutande organ. Därefter informerar vi mer om innehållet i det.

Mer information:

Jussi Päiviö, avtalsexpert, 040 578 5916