Gå till innehållet

Förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal för Arbetshälsoinstitutet – lönerna stiger enligt den allmänna linjen och den förlängda arbetstiden upphävs

Arbetshälsoinstitutets nya kollektivavtal har en avtalsperiod på 24 månader och lönerna stiger under den tiden med 3,2 procent. Förhandlingsresultatet ska härnäst godkännas av parternas beslutande organ.

Ett förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal för Arbetshälsoinstitutet uppnåddes torsdagen den 14 maj. Förhandlarna var segslitna: det tidigare kollektivavtalet löpte ut redan den 31 mars.

Förhandlingsresultatet följer den så kallade allmänna linjen, dvs. löneförhöjningarna följer den nivå som befästs inom avtalsrörelsen.

Avtalsperiodens längd är 24 månader (1.4.2020-31.3.2022). Lönerna stiger under den tiden med 3,2 procent. Den förlängda arbetstiden som ingick i konkurrenskraftsavtalet upphävs från och med 1.1.2021.

Härefter ska förhandlingsresultatet godkännas av parternas beslutande organ. Därefter informerar vi mer om innehållet i kollektivavtalet.

Löntagarsidan representerades i förhandlingarna av JHL, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns anställda FOSU, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty och Social- och hälsovårdsbranschens förhandlingsorganisations Sote. Arbetsgivaren representerades av Hyvinvointiala Hali.

Mer information:

Mari Keturi, förhandlingschef, 050 566 1567

Du kan följa med hur JHL:s förhandlingar framskrider via webbsidan jhl.fi/slutpagratisarbetet