Gå till innehållet

Så här ser Forststyrelsens nya kollektivavtal ut – konkurrenskraftsavtalet slopas, ny tilläggsersättning för vikariat vid sidan av det egna arbetet

En ytterligare nyhet i avtalet är fri arbetstid. Avtalet gäller fram till slutet av februari 2022.

Både arbetstagar- och arbetsgivarsidan har godkänt Forststyrelsens nya kollektivavtal. Parterna nådde samförstånd om arbetsvillkoren den 27 mars.

JHL och Fackförbundet Pro representerade arbetstagarna och tjänstemännen i förhandlingarna. Arbetsgivaren representerades av Forststyrelsen och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta.

Vi presenterar här de viktigaste punkterna i det nya avtalet. En mer detaljerad presentation av Forststyrelsens kollektivavtal finns i pdf-filen nedan (på finska):

Metsähallituksen työehtosopimus 2020-2022 - hyväksytyn neuvottelutuloksen esittely (pdf, 303 KB)

1 Avtalsperiod

Kollektivavtalet är i kraft 1.2.2020–28.2.2022.

2 Så här höjs lönerna

Generella lönepåslag och företagsspecifika potter

1.6.2020: 1,3 prosenttia

• Generellt lönepåslag på 1,0 %
• Företagsspecifik pott på 0,3 %
• Den företagsspecifika potten delas ut jämnt bland alla.

1.5.2021: 2 procent

• Generellt lönepåslag på 1,3 %
• Företagsspecifik pott på 0,7 %

Lönetabeller och tillägg i euro

• Tabellerna höjs med 1,0 procent från och med 1.6.2020 och med 1,4 % från och med 1.5.2021
• Kollektivavtalets tillägg räknade i euro höjs med 3,3 % från och med 1.6.2020.
• Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges ersättningar höjs 1.6.2020 med 3,3 %

Nytt tillägg: ersättning för andra uppgifter vid sidan av det egna arbetet

Om en arbetstagare tillfälligt sköter en annan arbetstagares uppgifter vid sidan av sitt eget arbete i mer än två veckor, kommer personen att beroende på uppgiftens kravnivå och ökningen i personlig arbetsmängd att få en separat ersättning som uppgår till 15–30 procent av personens personliga totallön.

3 Konkurrenskraftsavtalet slopas

Konkurrenskraftsavtalets oavlönade förlängning av arbetstiden stryks helt från kollektivavtalet. I stället har arbetsgivaren framöver rätt att avvika från arbetstidsbestämmelserna, genom att kräva:

  • 12 timmars kompetensutveckling och
    • 8 timmars mertidsarbete

För kompetensutveckling och mertidsarbete betalas en ersättning som motsvarar lönen för ordinarie arbetstid.

4 Arbetstidsbestämmelser

Den ordinarie arbetstiden är:

  1. Vid kontorsarbete 7 h 30 min per dygn och 37 h 30 min per vecka,
  2. vid veckoarbete mellan 6 h 15 min och 8 h per dygn och 38h 15 min per vecka samt
  3. vid periodarbete 114 h 45 min per treveckorsperiod eller 76 h 30 min per tvåveckorsperiod.

Nytt tillägg: fri arbetstid

Fri arbetstid innebär att arbetstiden kan variera från dag till dag eller vecka till vecka. En rekommenderad ungefärlig veckoarbetstid är 38 h 15 min per vecka. Ingen arbetstidsredovisning behövs. Det är tillåtet för arbetstagarna att uträtta egna ärenden under arbetsdagen.

Du kan följa med hur JHL:s förhandlingar framskrider under hela avtalsrörelsen på sidan jhl.fi/slutpagratisarbetet

Mer information:

Sari Jokinen, avtalsexpert, 050 461 9316