Gå till innehållet

Mer lön för både arbetstagarna och tjänstemännen – så här ser Meritaito Ab:s nya kollektivavtal ut

Statsbolaget Meritaito arbetar med farledsunderhåll, drift och underhåll av kanaler, sjömätning, oljebekämpning, vattenbyggnad, farledsplanering samt tillverkning av randmärken och bojar.

Meritaito Ab:s två kollektivavtal har nu godkänts av både arbetstagarnas och arbetsgivarens representanter. Meritaito arbetar med farledsunderhåll, drift och underhåll av kanaler, sjömätning, oljebekämpning, vattenbyggnad, farledsplanering samt tillverkning av randmärken och bojar.

Det ena avtalet omfattar bolagets tjänstemän och det andra de övriga arbetstagarna. Förhandlingsparterna enades om en lösning den 8 april.

Kollektivavtalet för Meritaitos arbetstagare omfattar företagets kanal-, underhålls-, bygg-, sjömätnings-, ekonomi- och städpersonal, maskin- och eltekniker samt dykare och signalmän.

Kollektivavtalet för tjänstemän omfattar företagets tjänstemän, slussmästare och kanalskötare.

Avtalsparterna är förutom JHL även Fackförbundet Pro och De Högre Tjänstemännen YTN och på arbetsgivarsidan Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta.

Kollektivavtalen följer Kollektivavtalet för Paltas specialbranscher som tecknades den 5 mars.

De viktigaste punkterna i de nya avtalen presenteras nedan. Mer detaljerade presentationer av Meritaitos kollektivavtal finns i pdf-filerna nedan (på finska):

Meritaito työntekijöiden tes 2020-2022 - hyväksytyn neuvottelutuloksen esittely (pdf, 293 KB)

Meritaito toimihenkilöiden tes 2020-2022 - hyväksytyn neuvottelutuloksen esittely (pdf, 293 KB)

1 Avtalsperiod

Kollektivavtalen är i kraft 1.2.2020–28.2.2022.

2 Löneförhöjningar

Arbetstagare

1.5.2020:

Lönetabellerna höjs med 1,4 %.

1.6.2020:

 • Generellt lönepåslag på 1,0 %
 • Företagsspecifik pott på 0,3 %
 • Lönetabellerna höjs med 1,0 %, tilläggens eurobelopp höjs med 3,3 %
 • Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges ersättningar höjs med 3,3 %

1.5.2021:

 • Generellt lönepåslag på 1,3 %
 • Företagsspecifik pott på 0,7 %

Tjänstemän

1.5.2020:

Lönetabellerna höjs med 1,4 %

1.6.2020:

 • Generellt lönepåslag på 1,0 %
 • Företagsspecifik pott på 0,3 %
 • Tilläggens eurobelopp höjs med 3,3 %
 • Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges ersättningar höjs med 3,3 %

1.5.2021:

 • Generellt lönepåslag på 1,3 %
 • Företagsspecifik pott på 0,7 %

3 Konkurrenskraftsavtalet slopas

Arbetstagare

Konkurrenskraftsavtalets oavlönade arbetstidsförlängning utöver den ordinarie arbetstiden slopas helt och hållet. Arbetsgivaren har framöver utöver den ordinarie arbetstiden rätt att kräva:

 • 10 timmars kompetensutveckling och
 • 10 timmars mertidsarbete.

För mertidsarbete och kompetensutveckling betalas vanlig grundlön och eventuella tillägg.

Tjänstemän

Konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning slopas även för tjänstemännens del. Arbetsgivaren har framöver utöver den ordinarie arbetstiden rätt att kräva:

 • 10 timmars kompetensutveckling och
 • 10 timmars mertidsarbete.

För mertidsarbete och kompetensutveckling betalas vanlig grundlön och eventuella tillägg.

4 Arbetsgrupper

Arbetsgrupper har inrättats för att utveckla kollektivavtalet under avtalsperioden.

Arbetstagare

Parterna har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över antalet kollektivavtal inom Meritaito Ab samt kollektivavtalsstrukturen. Målet är att hitta lösningar som gör det möjligt att enklare och mer flexibelt använda arbetstagare för olika uppgifter.

Parterna har dessutom tillsatt en arbetsgrupp som ska granska den befintliga strukturen för personliga lönedelar på Meritaito. Målet är att hitta lösningar för ökad flexibilitet och skapa fler mellansteg i fastställandet av personliga lönedelar.

Tjänstemän

Parterna har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över antalet kollektivavtal inom Meritaito Ab samt kollektivavtalsstrukturen. Målet är att hitta lösningar som gör det möjligt att enklare och mer flexibelt använda arbetstagare för olika uppgifter.

Parterna tillsatte dessutom en arbetsgrupp som ska utreda möjligheten att testa ett skiftsystem med 12-timmarsskift vid Saima kanal. Innan eventuella tester ska parterna bekräfta att man har samma uppfattning om hur skiftarbetet ska arrangeras och vilka arbetsvillkor som gäller under testperioden.

Mer information:

Sari Jokinen, avtalsexpert, 050 461 9316

Du kan följa med hur förhandlingarna framskrider på sidan jhl.fi/slutpagratisarbetet