Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för Trafikskyddet: Konkurrenskraftsavtalet slopas och lönerna stiger enligt den allmänna linjen

Kollektivavtalet ska godkännas av förhandlingsparternas beslutande organ. Därefter informerar vi mer om avtalet.

En uppgörelse nåddes måndagen den 4 april i förhandlingarna om nytt kollektivavtal för Trafikskyddet. Det nya kollektivavtalet har en avtalsperiod på 24 månader.

Resultatet följer den så kallade allmänna linjen, dvs. löneförhöjningarna följer den nivå som befästs inom avtalsrörelsen. Den oavlönade arbetstidsförlängning som konkurrenskraftsavtalet medförde upphävs.

Kollektivavtalet ska godkännas av  förhandlingsparternas beslutande organ. Därefter informerar vi mer om avtalet.

Arbetstagarna representerades i förhandlingarna av JHL och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. Arbetsgivaren representeras av Servicearbetsgivarna palta.

Du kan följa med hur JHL:s förhandlingar framskrider via webbsidan  jhl.fi/slutpagratisarbetet

Mer information:

Reijo Taipale, avtalsexpert, 050 316 7634