Gå till innehållet

Förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal för energibranschens arbetstagare

Ett förhandlingsresultat uppnåddes onsdagen den 6 maj om nytt kollektivavtal för energibranschens arbetstagare. Kollektivavtalet ska godkännas av förhandlingsparternas beslutande organ. Därefter informerar vi mer om innehållet i avtalet.

Kollektivavtalet för energibranschen löpte ut vid utgången av mars, så avtalslöst läge rådde i en dryg månads tid i branschen. 16 förhandlingar senare nåddes ett förhandlingsresultat, säger avtalsexpert Kari Lehtinen.

Arbetstagarna representerades i förhandlingarna av JHL och Elektrikerförbundet. Arbetsgivaren representeras av Servicearbetsgivarna Palta och Energiindustrin.

Mer information:
Kari Lehtinen, avtalsexpert, tfn. 050 566 1567

Du kan följa med hur JHL:s förhandlingar framskrider via webbsidan jhl.fi/slutpagratisarbetet