Gå till innehållet

Så här såg riksförlikningsmannens förslag till uppgörelse för kommunbranschen ut

Riksförlikningsmannens byrå har publicerat riksförlikningsman Vuokko Piekkalas förslag till uppgörelse för kommunbranschen på sin webbplats.

Den uppgörelse om nytt allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollaktivavtal och kommunalt huvudavtal som gick i stöpet under valborgsmässoafton har publicerats på riksförlikningsmannens webbplats.

Ett villkor för godkännandet var att alla förhandlingsparter godkänner avtalet som sådant. Så gick det ändå inte, så riksförlikningsman Vuokko Piekkalas förslag förföll. Kommunbranschen är fortsättningsvis i ett avtalslöst läge och tillämpar villkoren i avtalet som löpte ut 31.3.

Förslaget till uppgörelse i sin helhet (på riksförlikningsmannens webbplats)