Gå till innehållet

Akut coronafara äventyrar social- och hälsovårdspersonalen – JHL kräver: Arbetsgivarna måste i lagens namn omedelbart rätta till bristerna i arbetssäkerheten

Om arbetsgivarna inte skrider till åtgärder för att skydda personalen mot coronavirussmitta, kommer JHL att skrida till åtgärder för att ställa arbetsgivarna inför straffrättsligt ansvar.

JHL vädjar till arbetsgivarna inom social- och hälsovården med ett öppet brev: arbetstagarnas säkerhet måste genast sättas i skick.

Social- och hälsovårdsproffsen är rädda för sin egen och sina närståendes liv och hälsa. Coronavirusepidemin har försatt social- och hälsovårdsbranschen i paniktillstånd. Personalen och deras närstående utsätts dagligen för covid-19-epidemin.

JHL har tagit emot otaliga brev där oroliga arbetstagare ber om hjälp.

Så får det inte vara. Även om en del arbetsgivare tar coronakrisen på stort allvar, finns det också många som allvarligen försummar säkerheten i arbetet.

JHL har tagit emot otaliga brev av oroade arbetstagare som ber om hjälp.

”I de otaliga breven framkommer oro över försummelsen av arbetssäkerheten på arbetsplatserna, som försätter arbetstagarna i ständig fara att bli smittade av coronaviruset och sprida det vidare”, skriver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine i ett öppet brev från JHL till arbetsgivarna inom social- och hälsovården.

Niemi-Laine skriver i brevet att försummelse av säkerheten i arbetet är ett brott. Arbetsgivaren har lagenlig skyldighet att sörja för varje arbetstagares säkerhet.

Lagen kräver skydd

Ur de brev som JHL mottagit av sina medlemmar framkommer att det råder allvarliga brister på det skydd som arbetarskyddslagen förutsätter.

Skydd antingen saknas helt eller är bristfälliga. Ansiktsmaskerna rengörs inte ordentligt. Arbetstagarna överförs från en enhet till en annan utan att någon ansvarar för skydd och givande av instruktioner. Listan fortsätter.

JHL rapporterade på tisdagen den 22 april om en storenkät som avslöjade att en coronabomb tickar inom småbarnspedagogiken. Bristerna i arbetssäkerheten begränsas ändå inte till enbart småbarnspedagogiken, utan omfattar alla yrkesgrupper inom social- och hälsovården: vård, omsorg, personlig assistens samt stödpersonal, såsom arbetstagare inom till exempel rengöring.

JHL kräver att arbetstagarnas säkerhet omedelbart ska ställas på den nivå som bestämmelserna förutsätter.

Problem förekommer både inom privata sektorn och på arbetsplatser inom kommunerna och staten, och inom stora som små organisationer.

Ifall arbetsgivaren inte omedelbart ser till att skydda sina arbetstagare mot coronaviruset, kommer JHL att skrida till åtgärder för att ställa arbetsgivaren inför straffrättsligt ansvar. Den som försummar sitt ansvar för arbetssäkerhet kan i enlighet med strafflagen dömas till böter eller fängelse.

”JHL kräver att arbetstagarnas säkerhet omedelbart ställs på den nivå som arbetarskyddsbestämmelserna förutsätter”, skriver Päivi Niemi-Laine.

Läs Päivi-Laines brev till arbetsgivarna inom social- och hälsovården i sin helhet:

Päivi Niemi-Laines brev till arbetsgivarna inom social- och hälsovården (pdf, 9 KB)

Mer information:

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande, 040 702 4772

Anmäl brister i skyddsutrustningen på din arbetsplats

    Kruxa för den skyddsutrustning som saknas på din arbetsplats.
  • Skriv här vilken skyddsutrustning som saknas på din arbetsplats
    Du kan inte skicka information med denna blankett utan att godkänna dataskyddsbeskrivningen

Dataskyddsbeskrivning – skyddsutrustning