Gå till innehållet

JHL:s förtroendemän avslöjar dystra siffror: 80 % av kommunarbetsgivarna varslar om coronapermitteringar

180 huvudförtroendemän inom kommunbranschen och kommunala bolag besvarade JHL:s enkät.

Kommunbranschen hotas mitt under pågående coronakris av stort utbredda samarbetsförhandlingar. Denna slutsats kan man dra av den enkät om permitteringar och samarbetsförhandlingar som JHL gjorde i april. Enkäten riktades till huvudförtroendemän.

Enkäten besvarades av 180 förtroendemän inom kommunbranschen och Avainta-arbetsgivarna som representerar kommunala bolag.  Endast 17 procent av respondenterna ansåg att det inte fanns avsikter att inleda samarbetsförhandlingar på deras arbetsplats. Så många som 80 procent meddelade att samarbetsförhandlingar har förts, pågår eller avses inledas.

Det kan ses som hoppingivande att 72 procent meddelade att samarbetsförhandlingar förs om överföring av personal till andra uppgifter. Samtidigt meddelade endast sex procent att förhandlingarna direkt har behandlat uppsägningar. Nästan 90 procent av huvudförtroendemännen har fått veta att arbetsgivaren för närvarande inte planerar att säga upp en endaste arbetstagare.

Å andra sidan meddelade 78 procent av huvudförtroendemännen som lever under hot om samarbetsförhandlingar att förhandlingarna behandlar permittering av personalen.

Svaren berättar hurudan information om samarbetsförhandlingsläget som huvudförtroendemännen har fått av arbetsgivarna. Enkäten är inte vetenskapligt valid, men det går att dra riktgivande slutsatser av den.

Respondenterna är huvudförtroendemän inom ett tiotal branscher. Corona-samarbetsförhandlingarna drabbar på basis av enkäten småbarnspedagogiken särskilt hårt. 61 procent av respondenterna meddelade att samarbetsförhandlingarna berör småbarnspedagogiken på deras arbetsplats. Därefter följer biblioteksväsendet (57 procent) samt motion och idrott (52 procent).

Klar orsak till samarbetsförhandlingskrisen

En överväldigande majoritet av respondenterna anger coronavirusepidemin som orsak till samarbetsförhandlingarna. 92 procent av huvudförtroendemännen säger att endast coronavirusepidemin eller cornaviruset i kombination med en redan från tidigare ekonomiskt trängd situation är orsaken till samarbetsförhandlingarna.

Kännetecknande för coronaviruskrisen är osäkerhet och för närvarande är situationen på arbetsplatserna framför allt osäker. Det inkom endast 29 svar från arbetsplatser där samarbetsförhandlingarna redan förts. I största delen hade förhandlingarna inte ännu slutförts.

Som huvudförtroendeman känner jag inte särskilt väl till kommunens situation.

Detta kan förstås också betyda att slutresultatet är ännu värre än befarat.

– I förhandlingarnas inledningsskede talar man också ofta på ett principiellt plan om att förhandlingarna omfattar hela personalen.  Det är ändå sällan resultatet utfaller så, påpekar Jorma Peussa, specialsakkunnig på JHL.

”Öppenheten och förtroendet på spel”

En huvudförtroendeman beskriver arbetsplatsens riktlinjer till följd av coronaviruset som vilda västern.

(Översättning) Som huvudförtroendeman känner jag inte särskilt väl till kommunens situation. Jag befarar att både öppenheten och förtroendet kommer till korta i samarbetsförhandlingarna, skriver hen.

På basis av vissa svar har samarbetsförhandlingar inte alltid ens förts, utan arbetsgivaren har ensidigt meddelat om permitteringar.

Man känner sig rätt kraftlös i förhandlingarna då man måste minnas att coronakatastrofen inte är arbetstagarnas fel, skriver en respondent.

Enkäten genomfördes 7–15 april 2020 med en enkät som skickades per e-post. 72 procent av förtroendemännen som besvarade enkäten jobbar inom kommunbranschen, 12 procent inom kommunala bolag, 9 procent inom samkommuner, 4 procent inom sjukvårdsdistrikt, 1 procent inom kommunala affärsverk och 2 procent vid någon annan arbetsgivare.

Mer om samma tema:

JHL och Jyty: Avtal inom kommunsektorn måste nås före slutet av april

JHL: Finlands hantering av coronakrisen vilar i den offentliga sektorns händer – en snabb och rättvis lösning måste hittas i de kommunala avtalsförhandlingarna

Ordförande Päivi Niemi-Laine: Bästa JHL-medlem, Finland klarar sig tack vare din insats