Gå till innehållet

JHL och Jyty: Avtal inom kommunsektorn måste nås före slutet av april

En överenskommelse om de kommunala kollektivavtalen måste nås före slutet av april, kräver Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Fackförbunden betonar att lösningen i avtalsläget inte underlättas av att de ekonomiska utsikterna i Finland har rasat i takt med att coronapandemin sprids över världen. Under de kommande veckorna och månaderna finns bara osäkerhet i sikte.

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL är vid behov beredda att förhandla långa dagar för att nå ett förhandlingsresultat inom kommunsektorn.

Jyty och JHL kräver att arbetstidsförlängningen slopas och att arbetstagarna inom kommunsektorn får minst lika stora löneförhöjningar som man fått inom andra branscher hittills. Dessutom måste de exceptionella förhållandena som belastar de kommunala arbetstagarna på olika sätt beaktas i löneförhöjningarna.

– Om ett förhandlingsresultat inte nås i april är det klart att vi i höst förhandlar om lägre förhöjningar med anledning av den försämrade kommunekonomin. Ska de kommunalt anställda än en gång vara de som tar smällen, frågar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Riksförlikningsmannens förslag om att komma överens om kommunsektorns kollektivavtal senast den 30.4. är bra. Det blir åtminstone inte lättare att nå en överenskommelse om förhandlingarna dras ut.

– Det avtalslösa läget i ett så här stort avtalsområde orsakar osäkerhet inom medlemskåren, när det inte finns några besked om löneförhöjningar och arbetstidsfrågorna är olösta. Lösningen måste beakta den kvinnodominerade offentliga sektorns många olika yrkesgrupper på ett rättvist sätt, betonar Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

De kommunala avtalen är som helhet i behov av en reform också med anledning av den kommande landskapsreformen. Vårdpersonalens arbetsvillkor är en del av helheten.

– Vårdavtalet behövs, men avgränsningarna och innehållet måste beredas omsorgsfullt. Det behövs tid och eftertanke i beredningen för att hela personalen inom vårdsektorn ska kunna behandlas med omdöme och för att avtalet ska bli en helhet som tjänar alla, säger fackledarna.

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL bildar tillsammans Den offentliga sektorns union JAU. JAU är en av de tre stora huvudavtalsorganisationerna som förhandlar fram arbets- och tjänstekollektivavtal för branschen tillsammans med KT Kommunarbetsgivarna.

JAU representerar cirka en tredjedel av de anställda inom kommunsektorn. Inom vårdsektorn har JAU:s medlemsförbund medlemmar som är bland annat närvårdare, instrumentvårdare, sjukskötare, anstaltsvårdare och avdelningssekreterare.

Tilläggsuppgifter
– Ordförande Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, tfn 040 702 4772
– Ordförande Maija Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, tfn 0400 537 756