Gå till innehållet

Hotad av permittering? Det är inte för sent att byta arbetslöshetskassa – agera fort och trygga din ekonomi

Det gäller att vara snabb med arbetslöshetskassan. Om du fått veta att du ska bli permitterad men ännu inte är arbetslös så finns det fortfarande tid att byta till JHL.

Att tvingas vänta i flera månader på arbetslöshetsunderstöd kan få ekonomin att rämna. Tyvärr är det många som just nu befinner sig i den situationen. Coronaepidemin har fått arbetsgivare i Finland att permittera eller rentav säga upp många anställda.

– Allmänna arbetslöshetskassan (YTK) har meddelat att kassans handläggningstider kommer att bli väldigt långa. Betalningarna kan rentav skjutas upp till årsskiftet, konstaterar Pasi Koskinen, direktör för JHL:s arbetslöshetskassa

Det är dock möjligt att gå med i en arbetslöshetskassa eller byta kassa även efter att man fått besked om permittering, förutsatt att man ännu inte blivit arbetslös. Den som går med i JHL kan samtidigt enkelt ansöka om medlemskap i förbundets arbetslöshetskassa. Förbundet tar hand om alla praktiska arrangemang kring bytet av kassa.

Tid är pengar, och just nu stämmer det bokstavligen. Om du ännu inte är arbetslös hinner du byta till JHL och trygga din ekonomi under de kommande månaderna. Samtidigt säkerställer du att du i framtiden tillhör ett fackförbund som stöttar dig och tryggar dina intressen både i och utanför arbetslivet.

Att byta eller gå med i en kassa är mycket enkelt. Skicka in din medlemsansökan på

Bli medlem!

Det viktigaste är att agera fort och att komma ihåg följande råd:

1. Agera innan du blir arbetslös

Om din arbetslöshet redan har börjat och du inte jobbar alls kan du inte byta kassa.

Om du redan har slutat arbeta på grund av permittering eller uppsägning kan du inte byta arbetslöshetskassa. Du kan dock byta kassa före din första permitteringsdag eller före ditt arbetsförhållande upphör.

Kom alltså ihåg att agera i tid!

2. Du kan byta kassa så länge anställningsförhållandet är i kraft

Om du är permitterad på deltid eller om du är deltidsanställd kan du byta.

Om du är permitterad i form av minskad daglig arbetstid kan du byta arbetslöshetskassa. Detta gäller till exempel i fall där du arbetar fem timmar om dagen. Det är även möjligt att byta kassa om du är deltidsanställd och har ansökt om jämkad dagpenning från en annan kassa.

Om permitteringen redan är över kan man byta eller gå med i en kassa enligt de normala förutsättningarna.

3. Meddela rätt kassa till arbets- och näringsbyrån

Kom ihåg att anmäla dig på arbets- och näringsbyrån senast på din första arbetslöshetsdag. Medlemskapet i arbetslöshetskassan börjar tidigast den dag då din ansökan kommit fram.

Om du alltså redan är medlem i en annan arbetslöshetskassa och har ansökt om dagpenning därifrån, kommer denna kassa att handlägga din ansökan. Du kan ansöka om dagpenning från JHL:s arbetslöshetskassa först från och med din första dag som medlem. Dagpenningen ska med andra ord ansökas från den kassa där du är medlem under den tid som ansökan gäller.

Därför är det viktigt att komma ihåg att meddela arbets- och näringsbyrån vilken kassa du tillhör. Då vet arbets- och näringsbyrån vilken kassa utlåtandet ska skickas till.

Exempel:

En deltidsanställd person har 7.4.2020 skickat en dagpenningsansökan till Allmänna arbetslöshetskassan (YTK) för tiden 1–31.3. Samma dag skickar personen in sin medlemsansökan till JHL och en fullmakt om att hantera uppsägningen från den tidigare kassan. Medlemskapet i JHL börjar tidigast då medlemsansökan inkommit, dvs. 7.4. Personen har en ansökan om jämkad dagpenning under behandling hos YTK för tiden 1–31.3, men dagpenningen har ännu inte betalats ut.

Dagpenningen för mars och för tiden 1–6.4 ska ansökas från och betalas ut av YTK. Dagpenning från och med 7.4 ansöks från och betalas ut av JHL. JHL:s arbetslöshetskassa begär uppgifterna som behövs för utbetalning av dagpenningen från YTK.

4. Ge oss fullmakt att ta hand om uppsägningen

JHL tar hand om uppsägningen från din tidigare arbetslöshetskassa.

Genom att ge JHL fullmakt att ta hand om uppsägningen säkerställer du att det inte blir ett avbrott mellan kassamedlemskapen och att arbetsvillkoret och medlemskapstiden från din föregående kassa kan räknas till godo.

Gå med i JHL och slipp oroa dig för morgondagen: jhl.fi/blimedlem.