Gå till innehållet

JHL flaggar för miljön – Green Office -certifikat som målsättning

JHL:s kontor tar ett stort steg mot ansvarsfullt miljötänkande i vår. JHL kommer att tillämpa WWF:s Green Office -miljösystem. Vad är det frågan om?

Green Office är en service avsedd för arbetsplatser, där varje kontor gör sitt egna konkreta och målinriktade miljöprogram i samarbete med sakkunniga.

Hur framskrider detta i JHL? Först utreder förbundet utgångsläget. Förbundskontoret och regionkontoren går igenom nuvarande tillvägagångssätt och kartlägger hur JHL skulle kunna minska arbetsplatsens ekologiska fotspår.

När JHL:s miljösystem är färdigt och WWF kontrollerat det, får förbundet ett Green Office -certifikat som ett intyg på att de uppsatta målen nåtts och att hela arbetsgemenskapen förbundit sig till målmedvetet arbete för klimatet och miljön.

Förbundets representantskap klimatmedvetet

JHL:s representantskap har tagit initiativ i klimatfrågor. Representantskapet fick år 2019 behandla flera motioner som gällde klimatfrågor. Bland annat kompensation för utsläpp från flygresor, möjligheten att installera solpaneler och utvecklandet av en ansvarsstrategi har lyfts fram.

Representantskapet har bestämt att förbundet ska ta en aktiv roll inom stävjandet av klimatförändringen. Förbundet har tagit tag i saken och går igenom intern praxis och olika tillvägagångssätt. Sedan gör JHL upp en egen miljöplan och börjar tillämpa Green Office-miljösystemet.

Ingen har råd med gröntvätt

Ordförande Päivi Niemi-Laine understryker att JHL uppvisar ansvarstagande både som förbund och arbetsgivare genom att tillämpa Green Office.

− Vi är medvetna om att naturens bärkraft är begränsad. Vi vill att hela vår arbetsgemenskap deltar i att göra våra arbetssätt mer hållbara.

Niemi-Laine påpekar att samarbetet med de sakkunniga på Green Office innebär att förbundets målsättningar och åtgärder tål att utvärderas även av externa parter.

− Ingen har råd med ytliga klimatåtgärder – det vill säga gröntvätt, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Anna Malinen, specialsakkunnig på JHL och ansvarig för JHL:s Green Office –arbete konstaterar att Green Office innebär en viktig och nyttig övning förutom för hela arbetsgemenskapen även för varje enskild anställd.

− Green Office -modellen passar bra ihop med ett fackförbunds värden. Alla får delta och i bästa fall kan samarbetet för gemensamma målsättningar öka viljan att nå målen, säger Malinen.

Hon påpekar att klimattänk och nya rutiner i det egna arbetet är viktigt för JHL:s anställda också för att det sannolikt kommer att ske liknande förändringar på de arbetsplatser där JHL:s medlemmars arbetar.

− Därför är det utmärkt att vi nu får chansen att själva öva på att arbeta för våra klimatmål, säger Anna Malinen, specialsakkunnig på JHL.