Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för Forststyrelsen

Mer information om arbets- och tjänstekollektivavtalets innehåll ges ut när förhandlingsparternas styrelser har godkänt förhandlingsresultatet.

Ett nytt arbets- och tjänstekollektivavtal har förhandlats fram för Forststyrelsen. Förhandlingsparterna nådde samförstånd om arbetsvillkoren 27.3.

Arbetstagarna representerades i förhandlingarna av JHL och Fackförbundet Pro. Arbetsgivaren representerades av Forststyrelsen och Servicearbetsgivarna Palta.

Härnäst ska avtalet godkännas av förhandlingsparternas styrelser. Mer information om avtalets innehåll ges ut när styrelserna har godkänt det.

Mer information:

Sari Jokinen, avtalsombud, 050 461 9316