Gå till innehållet

Adjö konkurrenskraftsavtalet, välkommen bättre löner: Så här ser kollektivavtalet för Paltas specialbranscher ut

Konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning förpassas till historien och lönerna höjs enligt den allmänna linjen.

Den 5 mars uppnåddes ett förhandlingsresultat för Servicearbetsgivarna Paltas specialbranscher. Resultatet har godkänts av styrelserna för både arbetsgivarens och arbetstagarnas representanter.

Längden på den nya avtalsperioden är 25 månader. Konkurrenskraftsavtalets oavlönade förlängning av arbetstiden förpassas till historien och lönerna höjs enligt den allmänna linjen, det vill säga enligt den nivå som etablerat sig för avtalsperioden.

Kollektivavtalet omfattar de medlemsföretag som verkar inom Paltas specialbranscher: Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Finavia Abp, Forststyrelsen, Senatsfastigheter, Finnpilot-Pilotage Oy, Finlands Färjetrafik Ab/Finferriers, Forststyrelsen Skogsbruk Ab, Meritaito Oy, Boreal Kasvinjalostus Oy, HAUS kehittämiskeskus Oy och Finska Centralen för Utsädespotatis Ab.

De viktigaste delarna i det nya avtalet presenteras nedan. Nedan finns även hela kollektivavtalet i pdf-format (på finska).

Paltan erityisalojen neuvottelutulos 2020-2022 - esittely (pdf, 280 KB)

1 Avtalsperiod

Avtalsperioden är 25 månader, 1.2.2020–28.2.2022.

2 Så här höjs lönerna

Lönerna höjs med 3,3 procent under avtalsperioden.

År 2020:

Lönerna höjs 1.6.2020 med ett generellt lönepåslag på 1,0 % och en företagsspecifik pott på 0,3 %. Om arbetsgivaren och arbetstagarna inte kan enas om fördelningen av den företagsspecifika potten betalas den ut som ett generellt lönepåslag.

År 2021:

Lönerna höjs 1.5.2021 med ett generellt lönepåslag på 1,3 % och en företagsspecifik pott på 0,7 %. Om arbetsgivaren och arbetstagarna inte kan enas om fördelningen av den företagsspecifika potten avgör arbetsgivaren hur potten ska delas ut.

3 Arbetstidsförlängningen slopas

Konkurrenskraftsavtalets oavlönade förlängning av arbetstiden utöver den ordinarie arbetstiden slopas helt och hållet. Arbetsgivaren har framöver rätt att besluta om 12 timmars kompetensutveckling och 8 timmars merarbete för arbetstagarna utöver den ordinarie arbetstiden. För dessa timmar betalas samma lön som för ordinarie arbetstid.

4 Ersättningar till förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige

Från och med 1.6.2020 höjs förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges ersättningar med 3,3 procent.

Mer information:

Sari Jokinen, ansvarigt avtalsombud, 050 461 9316

Mari Keturi, förhandlingschef, 050 461 9315