Gå till innehållet

Så blev det nya kollektivavtalet för idrottsorganisationerna: Dödsstöt för konkurrenskraftsavtalet

Det nya kollektivavtalet för idrottsorganisationerna gäller fram till 31.1.2022.

Idrottsorganisationernas kollektivavtal har godkänts av förhandlingsparternas styrelser. Parterna nådde en överenskommelse om avtalet tisdagen 10.3.

Arbetstagarna representerades i förhandlingarna av JHL och arbetsgivaren av Servicearbetsgivarna Palta.

Det nya kollektivavtalet gäller fram till 31.1.2022. Det nya avtalets viktigaste punkter presenteras nedan. Nedan kan du också läsa hela kollektivavtalet för idrottsorganisationerna i pdf-format (på finska).

Urheilujärjestöjen työehtosopimus 2022-2024 (pdf, 369 KB)

1 Avtalsperiod

Kollektivavtalet är i kraft 10.3.2020–31.1.2022.

2 Så här höjs lönerna 

Tabellönerna enligt kollektivavtalet höjs enligt följande:

1.5.2020 1,2 %

1.6.2021 generellt lönepåslag 1,1 %

Ersättningarna till personalrepresentanterna – det vill säga förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige – höjs från och med 1.5.2020 eller nästa därpå följande löneutbetalningsperiod med 3,2 % avrundat till hela euro.

År 2020

Lönerna höjs 1.5.2020 eller från början av nästa därpå följande löneutbetalningsperiod med 1,4 %. Höjningen består av ett generellt lönepåslag på 1,0 % och en förbundspott på 0,4 %.

År 2021

Lönerna höjs 1.6.2021 eller från början av nästa därpå följande löneutbetalningsperiod med 1,8 %. Höjningen består av ett generellt lönepåslag på 1,1 % och en del på 0,7 % som fördelas enligt arbetsgivarens beslut.

Avsikten med den lokala potten är att korrigera eventuella ojämlikheter, bidra till en rättvis lönestruktur och motiverande lönesättning samt belöna arbetstagarna för goda prestationer.

3 Arbetstidsförlängningen slopas

Konkurrenskraftsavtalets förlängning av arbetstiden slopas helt och hållet.

4 Andra förändringar

Dessutom införs några förändringar i avtalstexten beträffande:

  • utjämning av ordinarie arbetstid
  • förändringar som medförs av arbetstidslagen
  • granskningsperiod och divisor för maximiarbetstid
  • utbetalning av slutlön
  • egenanmälan av arbetsoförmåga
  • arbetshälsa
  • arbetstidsbanken
  • praktikantlöner

I förhandlingarna kom man dessutom överens om att inrätta två arbetsgrupper:

  • En arbetsgrupp för idrottsföreningar
  • En arbetsgrupp för modernisering av avtalstexterna

 Mer information:

Simo Mäki, avtalsombud, 050 365 3712