Gå till innehållet

JHL: Kommunernas tjänster lyfter Finland ur coronasvackan – Inte en enda arbetstagare får permitteras i år

Finlands regering måste i budgetförhandlingarna höja kommunernas statsandelar för basservice. Endast så kan kommunerna hålla igång de tjänster med hjälp av vilka vi klarar oss ur coronakrisen, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Kommunernas service är av kritisk betydelse vid skötseln av coronaepidemin. Därför måste Finlands regering drastiskt höja statsandelarna för kommunernas basservice i samband med budgetförhandlingarna, kräver Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Höjningen måste vara så stor att den täcker de verkliga kostnader som coronavirusepidemin har förorsakat kommunerna.

– De kommunala tjänsterna har en lindrande inverkan på krisen på två sätt. För det första producerar kommunerna och samkommunerna de tjänster som den akuta krisen och eftervården av den förorsakar. För det andra kan kommunerna och staten med sina åtgärder påverka hur snabbt ekonomin krymper – särskilt i kriser såsom epidemier som varar en begränsad tid, konstaterar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Enligt Niemi-Laine ska målet vara att kommunerna inte permitterar eller säger upp någon alls i personalen under innevarande år.

– Först år 2021 är det dags för kommunerna att dra ekonomiska slutsatser för den egna verksamhetens del.

Man kan också stödja kommunerna genom att göra temporära ändringar som gynnar kommunerna i fördelningen av samfundsskatten. Både staten och kommunerna måste tidigarelägga investeringar som påverkar sysselsättningen och som kan genomföras snabbt. Ett sätt är att säkerställa att bostadsaktiebolagen har möjlighet att genomföra planerade renoveringar.

– Genom att stödja kommunerna stöder vi hela nationalekonomin, betonar Niemi-Laine.

Temporär höjning av arbetslöshetsersättningen håller efterfrågan uppe

Med tanke på nationalekonomin är det väsentligt att också stödja efterfrågan. Den ekonomiska recessionen hotar gå in i en ond cirkel som späder på sig själv. Då företagen tvingas permittera och säga upp personal, krymper deras produktion, vilket leder till att konsumtionen minskar ännu mer.

Livet går vidare efter epidemin. JHL anser att det är viktigt att staten stöder företagen över den svåra tiden. Lika viktigt är det att hålla uppe efterfrågan, som syns i realekonomin som ökad inhemsk efterfrågan.

– Ett sätt  att hålla uppe efterfrågan som är värt att överväga är att höja arbetslöshetsersättningarnas grunddagpenning och basdel för den tid som krisen tvingar företagen till nedskärningar, konstaterar Niemi-Laine.

Mer information:

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande, 040 702 4772

JHL har idag, den 7 april, publicerat en omfattande bedömning av statsekonomins ram och en plan för den offentliga ekonomin. Den finns som pdf-fil här (på finska) eller på denna sida.