Gå till innehållet

Nytt kollektivavtal för Nationalgalleriet godkänt

Torsdagen den 2 april godkände JHL:s styrelse det nya kollektivavtalet för Nationalgalleriet. Även styrelserna för de övriga förhandlingsparterna har godkänt avtalet. Avtalet gäller i två år. Löneförhöjningarna följer den allmänna linjen. Konkurrenskraftsavtalets oavlönade extra arbetstimmar upphör i september.

Ett förhandlingsresultat om Nationalgalleriets kollektivavtal nåddes fredagen den 27 mars. JHL:s styrelse godkände förhandlingsresultatet torsdagen den 2 april. Även de övriga förhandlingsparterna har godkänt förhandlingsresultatet.

Arbetstagarna representerades av JHL, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Fackförbundet Pro. Arbetsgivaren representerades av Bildningsarbetsgivarna Sivista.

– Förhandlingarna hölls i exceptionella förhållanden efter att coronaepidemin tvingat Nationalgalleriet att stänga sina dörrar. Parterna på båda sidor av förhandlingsbordet avstod från sina långa målsättningslistor och fokuserade på det väsentligaste: att slopa konkurrenskraftsavtalet och ge arbetstagarna rimliga löneförhöjningar, berättar regionombudsman Tiina Sulin.

Nationalgalleriet är en stiftelse som innefattar tre konstmuseer: Ateneum, Kiasma och Konstmuseet Sinebrychoff.

Nationalgalleriets nya kollektivavtal i sammandrag

Ett tvåårigt avtal som gäller 1.4.2020–31.3.2022.

Löneförhöjningarna följer den så kallade allmänna linjen som uppkommit på arbetsmarknaden. Kostnadseffekterna under avtalsperioden uppgår till sammanlagt 3,2 procent.

Löneförhöjningar betalas ut under avtalsperioden enligt följande:

  • 8.2020 ett generellt lönepåslag på 1,2 procent
  • 6.2021 ett generellt lönepåslag på 1,2 procent
  • 9.2021 en lokal pott på 0,8 procent

Utifrån arbetsgivarens beslut delas den lokala potten upp i en uppgiftsspecifik eller en personlig lönedel. Arbetsgivaren diskuterar uppdelningen med förtroendemännen.

Avtalet ger möjlighet att komma överens med förtroendemännen om att ändra den lokala pottens nivå och utbetalningstidpunkter. Det kan bli aktuellt om coronaepidemin orsakar ekonomiska problem för Nationalgalleriet som gör den överenskomna tidtabellen och kostnadsnivån svåra att hålla fast vid.

Konkurrenskraftsavtalets förlängda arbetstid upphör i september

Den oavlönade förlängningen av arbetstiden upphör den 1.9.2020 och arbetstiderna återgår till nivån som gällde före konkurrenskraftsavtalet. Från och med september kan man även börja utnyttja flexibel arbetstid för bland annat mertidsarbete.

Under 2020 kan man från och med 1.9 använda fyra timmar för mertidsarbete och två timmar för utbildning. Från början av 2021 kan arbetsgivaren använda högst 12 timmar till mertidsarbete och högst 8 timmar till utbildning. Som ersättning för mertidsarbete och utbildning betalas utöver månadslönen vanlig timlön. Mertidsarbete och utbildningar kan inte äga rum på söndagar, heldagar eller lördagar under de veckor då en vardag är helgdag.

Från och med 1.1.2021 blir granskningsperioden för maximiarbetstid enligt arbetstidslagen högst 12 månader.

Andra förändringar av kollektivavtalets innehåll

Tidsgränsen för permitteringsmeddelanden förkortas för alla arbetstagare från en månad till 14 dagar.

Under avtalsperioden 1.4.2020–31.3.2022 gäller de permitteringstider som anges i arbetstidslagen. Denna förändring gäller under denna avtalsperiod.

En tillfällig förändring av semestersäsongen infördes för år 2020. Semestersäsongen 2020 börjar undantagsvis redan 1.5.

Mer information: regionombudsman Tiina Sulin, 050 468 5571