Gå till innehållet

PALTA och JHL överens om nytt kollektivavtal för hamnbranschen

Servicearbetsgivarna Palta och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har nått en överenskommelse om ett nytt kollektivavtal för hamnbranschen. Det nya kollektivavtalet gäller från och med 31.3.2020 och Paltas medlemsföretag följer avtalet från och med 1.4.2020. Kollektivavtalet gäller fram till den 31.3.2022.

Parterna i det nya kollektivavtalet vill stärka förutsättningarna och konkurrenskraften för företagen i hamnbranschen genom avtalsbestämmelser som är ändamålsenliga för hamnar. Målet med det nya avtalet är att harmonisera tillvägagångssätten i hamnarna samt förbereda branschen för friare konkurrens. Kollektivavtalet omfattar såväl hamnarna som hamnserviceföretagen.

– Palta och JHL hade som gemensamt mål att skapa ett nytt kollektivavtal som bättre matchar hamnarnas behov och som gäller både hamnpersonalen och kontorsarbetarna. Gemensamma arbetsvillkor är en fördel för både arbetstagarna och arbetsgivaren, konstaterar specialist Maarit Leppänen från Palta och avtalsombud Hannu Mattila från JHL.

När kollektivavtalet träder i kraft kommer huvudprinciperna för personalens arbetsvillkor att i stort förbli oförändrade. Detta gäller såväl arbetstider och löner som semestrar. Kollektivavtalets tillämpningsområde är omfattande, vilket innebär att samma villkor gäller för hela företagets personal. Förbunden slutför villkoren för arbetstider och löner som arbetsgrupper senast 30.10.2020. Lönerna för alla som omfattas av kollektivavtalet höjs genom ett generellt lönepåslag på 1,6 från och med 1.6.2020. Kollektivavtalslösningen följer den allmänna linjen.

Mer information:

Maarit Leppänen, tfn 040 548 2734
Specialist
Servicearbetsgivarna Palta rf

Hannu Mattila, tfn 040 582 3631
Avtalsombud
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf