Gå till innehållet

Kollektivavtalet för Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut godkänt

JHL:s styrelse godkände torsdagen den 2 april kollektivavtalet för Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy. Det tvååriga avtalet inkluderar löneförhöjningar enligt den allmänna linjen och konkurrenskraftsavtalets förlängda arbetstid utan lön slopas.

Ett förhandlingsresultat för fastighetsservicebolaget uppnåddes den 27 mars och JHL:s styrelse godkände resultatet den 2 april.

Det nya kollektivavtalet

Avtalsperiod på två år

Avtalsperioden är 24 månader, 1.4.2020–31.3.2022.

Löneförhöjningar år 2020

Löneförhöjningarnas totalbelopp följer den så kallade allmänna linjen som etablerats i andra branscher, det vill säga en sammanlagd höjning på 3,2 procent.

Höjningar år 2020

1.8.2020 ett generellt lönepåslag på 1,1 procent och

1.12.2020 en lokal pott på 0,5 procent.

Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges ersättningar höjs från och med 1.8.2020 med 1,6 procent.

Höjningar år 2021

1.6.2021 ett generellt lönepåslag på 1,1 procent och

1.12.2021 en lokal pott på 0,5 procent.

Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges ersättningar höjs från och med 1.6.2021 med 1,6 procent.

Avtalet ger möjlighet att komma överens med huvudförtroendemännen om nivån och utbetalningstidpunkterna för lokala potter. Detta förutsätter skriftligt avtal. Det kan bli aktuellt om coronaepidemin orsakar ekonomiska problem för universitetet som gör den överenskomna tidtabellen och kostnadsnivån svåra att hålla fast vid.

Den oavlönade arbetstidsförlängningen slopas

Konkurrenskraftsavtalets förlängda arbetstid utan lön slopas vid ingången av den nya avtalsperioden, det vill säga 1.4.2020. Den ordinarie arbetstiden blir i genomsnitt högst 7 timmar och 15 minuter per dygn och 36 timmar 15 minuter per vecka. Den ordinarie arbetstiden kan läggas upp så att den är högst 10 timmar per dygn och 50 timmar per vecka.

Granskningsperioden för maximiarbetsperiod är högst 12 månader (tillämpas från och med 1.1.2021).

Övertid utgörs av arbete som överskrider 8 timmar per dygn och 40 timmar per vecka.

Kvällstillägg

  • Mellan 4.2020 och 31.3.2021 betalas kvällstillägg på 15 procent per timme för arbete som utförs kl. 18–21. Ersättningen beräknas utifrån en enkel timlön.
  • Från och med 4.2021 betalas kvällstillägg på 12 procent per timme för arbete som utförs kl. 18–22. Ersättningen beräknas utifrån en enkel timlön.

Nattillägg

  • Mellan 4 och 31.3.2021 betalas nattillägg på 35 procent per timme för arbete som utförs kl. 21–06. Ersättningen beräknas utifrån enkel timlön.
  • Från och med 4.2021 betalas nattillägg på 25 procent per timme för arbete som utförs kl. 22–06. Ersättningen beräknas utifrån enkel timlön.

Avtalsparterna är JHL och Pro på arbetstagarsidan och Bildningsarbetsgivarna (Sivista) och Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy på arbetsgivarsidan.

Mer information: avtalsombud Karita Alanko, 050 302 5246