Gå till innehållet

JHL: Bäddat för katastrof inom dagvården – sammanslagning av grupper under rådande coronavirusepidemi är ansvarslöst och äventyrar både arbetstagarnas och barnens hälsa

JHL kräver åtgärder av myndigheterna för att skydda arbetstagarna inom småbarnspedagogiken. Sammanslagning av barngrupper ökar risken för spridning av coronavirussmitta.

Sammanslagning av grupper medför en stor mängd närkontakter och därmed risk både för barnen och personalen att sprida coronavirussmitta. Smittkedjorna fortsätter utanför daghemmet då både barnen och personalen för med sig smitta till sina familjemedlemmar.

Särskilt farligt blir det då en stor del av barnen i dagvård kommer från familjer där den ena eller båda föräldrarna jobbar inom branscher som är kritiska för samhällets funktion.  Inom småbarnspedagogiken är det omöjligt att undvika närkontakter och möjligheterna till berörings- och droppsmitta är överhängande.

– Vår situation vore katastrofal om de personer som arbetar inom dessa livsviktiga yrken insjuknar i cornavirussmitta via sina barn, även om de skulle lyckas undvika smittan på jobbet. På samma sätt vore det skadligt för vårt samhälle om många av dem som arbetar inom småbarnspedagogiken insjuknade i coronavirussmitta till följd av sammanslagningen av enheter och bristfälligt skydd av arbetstagare, konstaterar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

I till exempel Tyskland har myndigheterna förbjudit sammanslagning av dagvårdenheter uttryckligen för att minska smittspridningen. Helsingin Sanomat skrev om detta den 16 mars.

JHL skickade ett brev till ministeriet och THL

JHL har skickat ett brev till avdelningschef Raimo Antila på Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet och till avdelningschef Mika Salminen på Institutet för hälsa och välfärds (THL) avdelning för hälsosäkerhet.

JHL:s brev om arbetarskydd för arbetstagarna inom småbarnspedagogik i den rådande coronavirussituationen kan läsas i sin helhet här (på finska): JHL:s brev om arbetarskydd för arbetstagarna inom småbarnspedagogik.

JHL förutsätter att myndigheterna noggrant bedömer om sammanslagningen av enheter av ekonomiska skäl är trygg och förnuftig i den nuvarande situationen, då kraftiga begränsningar har gjorts i medborgarnas grundläggande rättigheter för att bromsa spridningen av coronaviruset.

– Det är oerhört viktigt att enheterna hålls så små som möjligt och att arbetsgivarna skyddar sina arbetstagare från dropp- och beröringssmitta. På många arbetsplatser råder det också brist på skyddsutrustning, såsom ansiktsmasker, säger JHL:s arbetsmiljöombud Merja Hyvärinen.

Mer information:

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande, tfn 040 702 4772

Merja Hyvärinen, arbetsmiljöombud, 050 4729 534