Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler – tvåårigt avtal, förhöjningar enligt allmänna linjen och upphävning av den förlängda arbetstiden

Inom den privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler uppnåddes måndagen den 23 mars ett förhandlingsresultat om ett nytt tvåårigt kollektivavtal. Löneförhöjningarna följer den så kallade allmänna linjen och den oavlönade arbetstidsförlängningen upphävs i augusti i år. Förhandlingsresultatet ska ännu godkännas av parternas beslutande organ.

Ett förhandlingsresultat om nytt kollektivaval för privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscentraler uppnåddes måndagen den 23 mars. Förhandlingarna fördes i exceptionella förhållanden då beredskapslagen och coronavirusepidemin stängde universitetens dörrar.

Det här ingår i förhandlingsresultatet

Avtalet är tvåårigt och gäller 1.4.2020–31.3.2022.

Löneförhöjningarna följer den så kallade allmänna linjen, totalt uppgår de till 3,2 procent under avtalsperioden (24 månader)

Förhöjningarna år 2020

  • 1.8.2020 allmän förhöjning 1,1 procent
  • 1.12.2020 lokal pott på 0,5 procent.

Nivån på den lokala potten och tiden för utbetalning av den kan ändras genom ett lokalt avtal men endast om coronavirusepidemin har förorsakat stor ekonomisk nedgång i läroanstaltens ekonomi.

− Vi har redan tillsammans med arbetsgivarförbundet börjat upprätta en gemensam anvisning om hur den lokala potten ska fördelas på hösten, konstaterar avtalsombud Reetta Kuosmanen.

Förhöjningarna år 2021

  • 1.6.2021 allmän förhöjning 1,1 procent
  • 1.12.2020 lokal pott/justeringspott på 0,5 procent.

I en del av lärarbilagorna används hälften av justeringspotten för kostnadsinverkningar som arbetsgrupperna framställer. Personalen inom administration och stödtjänster får en lokal pott.

Den oavlönade arbetstidsförlängningen upphävs i augusti

Den oavlönade arbetstidsförlängningen upphävs från och med 1.8.2020. Från och med den tidpunkten är det också möjligt att låta utföra lokalt mertidsarbete. Arbetsgivaren har rätt att låta utföra tre timmar mertidsarbete och förordna om deltagande i avlönad utbildning i tre timmar. År 2021 kan arbetsgivaren låta utföra sex timmar mertidsarbete och förordna om deltagande i avlönad utbildning i sex timmars tid.

Mertidsarbete och utbildning kan inte förläggas till en söndag, söckenhelg eller lördag under en helgvecka. Mertidsarbete och utbildning kan förläggas till högst två lördagar i året.

Från och med ingången av april i år blir det möjligt att byta semesterpenningen mot ledig tid utan att det i bakgrunden finns ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker. Arbetsgivaren ska förhandla lokalt med förtroendemannen om principer för byte.

Förhandlingsresultatet träder i kraft efter att båda parternas beslutande organ godkänner det.

Mer information:
avtalsombud Reetta Kuosmanen 050 461 9301