Gå till innehållet

Förhandlingsresultat i de statliga kollektivavtalsförhandlingarna

Uppgörelsen om nytt avtal nåddes i grevens tid, samma dag som det föregående avtalet löpte ut.

En uppgörelse nåddes i statens kollektivavtalsförhandlingar under tisdagkväll den 31 mars. Förhandlingsresultatet är det första av JHL:s avtalsförhandlingar inom den offentliga sektorn som gått i mål.

Förhandlingarna inleddes redan den 15 januari. Föregående avtalsperiod löpte ut samma dag som det nya resultatet uppnåddes: den 31 mars.

– Mot slutet fördes segslitna förhandlingar under många långa dagar. Sist och slutligen uppnåddes ett avtal inom utsatt tid, konstaterar ansvariga avtalsombudet Jorma Viiala.

Arbetstagarna representerades i förhandlingarna av JHL, Fackförbundet Pro och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU.

De nu slutförda förhandlingarna fick oväntade vändningar bland annat till följd av coronakrisen. På slutrakan förtätates förhandlingstakten så att parterna träffades så gott som varje dag. Förhandlingsparterna övergick till att förhandla på distans.

Förhandlingsresultatet följer både till sin längd och till övriga delar den så kallade allmänna linjen, dvs. det följer den löneförhöjningslinje som tillämpats inom andra branscher.

Kollektivavtalet ska godkännas av  förhandlingsparternas beslutande organ. Därefter informerar vi mer om avtalet.

Mer information:

Jorma Viiala, ansvarigt avtalsombud, 040 310 1215
Erika Mattsson, avtalsombud, 0400 461 411