Gå till innehållet

De kommunala kollektivavtalsförhandlingarna har kört fast, parterna vänder sig till riksförlikningsmannen

– Förhandlingspositionerna är så låsta att det enligt alla parters åsikt nu behövs utomstående hjälp, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Förhandlingarna om nytt allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal, dvs. AKTA, har gått in i en återvändsgränd. Den kommunala huvudförhandlingsgruppens förhandlare står  långt ifrån varandra i vissa innehållsmässiga frågor och har inte alls närmat sig varandra.

Parterna har nu gemensamt beslutat att begära hjälp av riksförlikningsman Vuokko Piekkala.

– Vi har därför gemensamt tagit initiativ till att riksförlikningsmannen ska försöka hitta en lösning på förhandlingssituationen, preciserar Kristian Karrasch, förhandlingschef vid Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdområdena JHL.

– Förhandlingsläget och -positionerna är såpass låsta att vi nu enligt alla parter behöver få hjälp av en utomstående med att få perspektiv på hur vi kunde uppnå en lösning, säger för sin del JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Arbetstagarna representeras i förhandlingarna av Offentliga sektorns union JAU via sina medlemsförbund JHL och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns anställda FOSU. Arbetsgivaren representeras av Kommunarbetsgivarna KT.

Olika syn på många frågor

Enligt Niemi-Laine och Karrasch har parterna olika syn på både löneförhöjningarna och textfrågor som utveckling av avtalets struktur. Med textfrågor avses ändringar i sådana punkter i avtalet som inte har direkt anknytning till pengar utan till exempel bestämmelser om arbetstid eller frågor i anknytning till välmående i arbetet eller arbetets kvalitet.

– JHL anser att det är viktigt att avtalsstrukturen passar för personalen inom social- och hälsovården, säger Niemi-Laine.

Inga framsteg har skett.

De kommunala förhandlingarnas tidtabell försnabbades till följd av de undantagsförhållanden som coronavirusepidemin förorsakade.

– Nu har vi förhandlat intensivt i en veckas tid men inga framsteg har skett, utan vi ha fastnat i startrutan, konstaterar Karrasch.

Det kommunala kollektivavtalet löpte ut den 31 mars. För anställningsvillkorens del innebär det att det gamla avtalet tillämpas så länge förhandlingarna pågår och tills ett nytt avtal uppnås.

Mer information:

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande, 040 702 4772
Kristian Karrasch, förhandlingschef, 040 728 9046