Gå till innehållet

Beslutsfattarbrev 2/2020

Vi skickar ett brev om aktuella frågor till finländska beslutsfattare minst fyra gånger per år. Med brevet vill vi lyfta fram tankar och bakgrundsinformation om frågor som är aktuella och viktiga för JHL:s medlemmar. Detta beslutsfattarbrev från JHL har skickats till kommundirektörer, riksdagsledamöter, kommunbeslutsfattare och JHL:s beslutsfattare och huvudförtoendemän.

Bästa beslutsfattare,

Utöver coronakrisen besväras kommunerna av en svår brist på arbetskraft och seniorer får inte den omvårdnad som de behöver. Det finns lyckligtvis en lösning på problemet.  Vårdkrisen lättar om branschen får större tillgång på personal och ökad finansiering.

För att detta ska lyckas behövs handlingar. En av de viktigaste är utbildningen av vårdassistenter. Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, KT Kommunarbetsgivarna, Välmåendebranschen HALI samt läroanstalterna och företag i vårdbranschen kräver att utbildningen av vårdassistenter etableras som en officiell del av utbildningssystemet. Då blir den en enhetlig helhet som kan räknas till godo vid fortsatta studier. Utbildningen av vårdassistenter borde också öka betydligt.

Vårdassistenter ersätter inte närvårdare, utan säkrar kedjan av högklassigt vård- och omsorgsarbete.  De skapar kraftresurser som möjliggör en human kontakt mellan klienten eller patienten och vårdaren.

De som jobbar i vårdbranschen pensioneras också i rask takt.  Samtidigt förbereder sig kommunerna för en lagändring som planeras träda i kraft 2023. Personalresurseringen i dygnet runt-vård stiger till 0,7 och behovet av kontinuerlig vård ökar.

Ifall det inte satsas på vårdassistenter och branschen inte får tilläggspersonal, blir bristen på arbetskraft och problemen inom äldreomsorgen etter värre.  Jag önskar dig krafter att lösa dessa problem!

Med önskan om en solig början på våren,

Päivi Niemi-Laine, JHL:s ordförande

I detta beslutsfattarbrev

1 Hemtjänstens parkeringsproblem ett minne blott

2 Vädret påverkar arbetstagarnas jobb

3 Stomtjänsterna är social- och hälsovårdstjänsternas allt-i-allo

1. Hemtjänstens parkeringsproblem ett minne blott

Arbetstagare inom hemtjänsten är tvungna att betala parkeringsböter och –avgifter ur egen ficka, eftersom klinten inte hinner vänta på att en lovlig parkeringsplats dyker upp. Situationen är oskälig,  varpå vårdproffsen krävt en lagändring som skulle befria dem från den.

Parkeringen för anställda inom hemtjänsten framskrider med fart.  En lagändring är under behandling.  Ifall riksdagen godkänner den, kan ett fordon med parkeringsemblem parkeras relativt fritt redan i juni.  Då går inte vårdarens dyrbara arbetstid längre åt till att söka en tom parkeringsruta.

Läs mer i tidningen Motiivi (på finska):

Hemvårdare Maarit Lindholm har betalat hundratals euro i parkeringsböter för att kunna göra sitt jobb: ”Jag måste komma fram till kunden”

Vägtrafiklagen ändras: Hemvårdens parkeringsproblem är snart historia

2. Vädret påverkar arbetstagarnas jobb

Mitt i vintern byttes väghyveln ut mot sopmaskin i Helsingfors då stadens snöfria gator inte behövde plogning.  Avsaknaden av snö betydde mindre övertidsarbete och inget klirr i kassan för anställda inom stadens byggtjänst Stara. Sysslolösa behövde de ändå inte gå. I stället för snöröjning utförde de underhålls- och grönarbeten.

I norr väcker snön däremot huvudbry. Till exempel i Kittilä sysselsätter skidspåren under vintern och underhållsarbeten på simstränder under våren.  Sommartid utför arbetstagarna underhållsarbeten på till exempel kommunala friidrottsplaner.   Också simstranden och hundparken hör till arbetsställena.

Läs mer i tidningen Motiivi (på finska):

Den snöfria vintern har berövat arbetstagarna övertider och bonusar, men jobb finns det ändå – väghyveln byttes ut mot sopmaskin

När landets södra delar lider av snöbrist, drar Veli-Matti Rauhala skidspår i Kittilä:  ”Det är bäst att inte somna vid ratten, då kör man snart in i ett träd”

Får vi presentera: social- och hälsovårdens stomtjänster

Stomtjänster är tjänster som behövs för att kärnverksamheten inom social- och hälsovården ska fungera.  Coronavirustet har överraskande satt historiskt hård press på social- och hälsovårdstjänster.  Under krisen har vi fått märka att stomtjänster måste fungera såväl under normala förhållanden som i specialsituationer.

Stomtjänster är en mer beskrivande term än stödtjänster, eftersom det är fråga om tjänsteträdets fasta stomme.  Stomtjänsterna bär upp all kärnverksamhet – såsom äldrevård och operationer på sjukhus – likt ett träd bär upp sina grenar.

JHL har publicerat en broschyr om stomtjänsterna. Den utkommer inom kort också på svenska.  Broschyren beskriver varför stomtjänsterna ska beaktas i alla diskussioner som berör social- och hälsovårdsservicen. Dessutom beskriver broschyren vardagen inom stomtjänsterna i den offentliga social- och hälsovården.

Broschyren om stomtjänster är fogad till detta brev. Broschyren är på finska. Den kommer att översättas till svenska. Sköna lässtunder!

Läs mer:

Päivi Niemi-Laines blogginlägg: Bästa JHL-medlem, Finland klarar sig tack vare din insats
Johanna Värmäläs blogginlägg: Stomtjänster säkerställer en högklassig hälsovård

Vi publicerar en broschyr om stomtjänster på vår webbsida. Du kan ladda ner den här. Broschyren är finskspråkig men kommer att översättas till svenska.