Gå till innehållet

Sådant är rådgivningsbranschens nya kollektivavtal – bland annat lantbruksexperterna får ta avsked av konkurrenskraftsavtalet

Rådgivningsbranschens ramavtal tillämpas för tjänstemän inom bland annat Pro Agria, Marthorna och 4H-föreningarna.

Alla förhandlingsparters beslutande organ har godkänt rådgivningsbranschens ramavtal. Förhandlingsresultatet uppnåddes den 18 mars.

Förhandlingarna var färgstarka: i februari utlyste branschen övertids- och skiftbytesförbud.

Rådgivningsbranschens ramavtal tillämpas av ProAgria inom lantbruksbranschen, hushållsorganisationen Marthorna, barn- och ungdomsorganisationen 4H och många mindre företag och organisationer inom branschen.

Arbetstagarna representeras i förhandlingarna av JHL, Agronomförbundet, Fackförbundet Pro och Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty. Arbetsgivarna representeras av Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta.

Nedan klargör vi de viktigaste punkterna i kollektivavtalet. Du kan bekanta dig med avtalet i sin helhet här:

Presentation av kollektivavtalet för rådgivningsbranschen (på finska)

Kollektivavtalet för rådgivningsbranschen: projektet ”Tutustu työelämään ja tienaa 2020 ja 2021”(på finska)

1 Avtalslängd

Avtalet gäller fram till 31 januari 2022.

 2 Löneförhöjningar

Förtroendemannen förhandlar lokalt om lönelösningen med iakttagande av föreningens eller arbetsplatsens ekonomiska och sysselsättningsmässiga situation.

Parterna kommer lokalt överens om hur lönejusteringarna genomförs, tidpunkten för dem och deras storlek. Avtalet upprättas skriftligen med förtroendemannen senast den 30 april 2020 och den 31 mars 20201 ifall inte parterna lokalt kommer överens om att fortsätta behandlingstiden.

Om ingen lokal lönelösning uppnås, genomförs följande lönelösningar:

År 2020

Lönerna höjs med 1,3 procent den 1 maj. 0,9 procent betalas som allmän förhöjning och 0,4 procent som arbetsplatsspecifik pott på det sätt som arbetsgivaren beslutar. Storleken på den arbetsplatsspecifika potten uträknas på lönen med naturaförmåner för februari 2020.

År 2021

Lönerna höjs med 1,3 procent den 1 april. Om man inte kommer överens om något annat förhöjningssätt med förtroendemannen, betalas 1,0 procent av förhöjningen som allmän förhöjning och 1,0 % som arbetsplatsspecifik pott på det sätt som arbetsgivaren beslutar. Storleken på den arbetsplatsspecifika potten uträknas på lönen med naturaförmåner för februari 2021.

Tabellönerna höjs från och med tidpunkterna ovan med en allmän förhöjning. Personalrepresentanternas, såsom förtroendemännens, löner höjs med 3,3 procent från den 1 maj 2020.

3 Konkurrenskraftsavtalet begravs

Den oavlönade arbetstidsförlängningen i anslutning till konkurrenskraftsavtalet upphävs helt från början av avtalsperioden.

4 Övriga förändringar

 Dessutom gjordes textändringar i kollektivavtalet, dvs. ändringar i andra anställningsvillkor än lönerna. Sådana var till exempel:

  • Den ordinarie arbetstiden är högst 8 timmar per dygn och högst 38 timmar 15 minuter i genomsnitt per vecka.
  • Arbetsgivaren kan förordna om förläggande av högst 20 extra timmar per kalenderår. Det kan till exempel vara fråga om kurser, olika utvecklingsevenemang eller ordinarie arbetsuppgifter, men inte utställningar eller motsvarande evenemang.
  • Vid förläggandet av de extra timmarna kan högst 8 timmar utnyttjas för arbetsuppgifter och högst 12 timmar för kurser och olika utvecklingsevenemang. Detta är ordinarie arbetstid som kan låta utföras utöver den ordinarie arbetstid som avtalats om i kollektivavtalet. För denna tid betalas lön för ordinarie arbetstid som motsvarar enkel timlön.
  • De undertecknande förbunden förbinder sig till att vid behov återvända till förhandlingsbordet för att diskutera eventuella tillägg i kollektivavtalet till följd av coronavirussituationen.

Mer information:

Sari Jokinen, avtalsombud, 050 461 9316