Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut

Kollektivavtalet ska godkännas av förhandlingsparternas beslutande organ. Därefter informerar vi mer om avtalet.

En uppgörelse om nytt kollektivavtal för Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut (HY247) har nåtts. Parterna nådde ett förhandlingsresultat fredagen den 27 mars.

Kollektivavtalet ska ännu godkännas av förhandlingsparternas beslutande organ. Arbetstagarna representeras i förhandlingarna av JHL och fackförbundet Pro och arbetsgivaren av Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut och Bildningsarbetsgivarna.

Mer information:

Karita Alanko, avtalsombud, 050 302 5246