Gå till innehållet

JHL: Vårdpersonalen i akut fara på grund av coronakrisen – Vårdarbetsgivarna måste omedelbart ta ansvar för arbetstagarnas säkerhet

Då sjukhuspersonalen måste ta till tubscarfar för att skydda sig själva och andra från smitta, är det hög tid för arbetsgivaren att bära sitt ansvar, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

”Visirmaskerna är slut.” ”Andningsskydden är på kort.” ”Jag får inte gå på test, även om jag har symptom.” ”Sjukhuset gav anvisningen att samma mask kan användas i två timmar.”

Kommentarerna ovan är ett några plock ur de Facebook-meddelanden som arbetstagarna inom hälsovården som är medlemmar i Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena delat med sig beträffande sina nuvarande arbetsförhållanden.

Meddelandena talar sitt dystra språk: vårdpersonalens säkerhet i arbetet är allvarligt hotad på grund av coronakrisen. Skyddsutrustningen räcker inte till, engångsredskap måste användas på nytt och inte ens arbetstagare som uppvisar symptom får gå till företagshälsovården.

Arbetsgivaren måste beställa tillräckliga mängder skyddsredskap och instruera personalen i hur de ska användas

Coronavirusepidemin har satt Finlands sjukvårdsmaskineri på exceptionellt hårt prov. Nu är faran att människor, vars arbetsinsats är oerhört viktig, hamnar i en sårbar ställning då de man försöker minimera och småningom avvärja krisen.

Arbetsgivarna måste på ett rakryggat sätt och omedelbart ta ansvar för arbetstagarnas säkerhet i arbetet, kräver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Arbetsgivarna måste genast beställa tillräckliga mängder redskap som de kan skydda sig mot smitta med. Dessutom måste arbetsgivarna instruera arbetstagarna i hur redskapen ska användas, kräver Niemi-Laine.

Enligt en medlem i JHL:s social- och hälsovårdsnätverk måste sjukhuspersonalen använda tubscarfar, då det inte finns andningsmasker. Också MTV Uutiset rapporterade den 24 mars om allvarliga brister i säkerheten i arbetet för dem som arbetar i coronakrisens epicentrum.

Finland har till följd av de undantagsförhållanden som råder tagit undantagslagen i bruk. Den gör det möjligt att till exempel låta utföra övertidsarbete utan arbetstagarens medgivande. Beredskapslagen berättigar ändå inte arbetsgivaren att pruta på arbetstagarnas säkerhet.

– Vårdproffsen sköter om andras hälsa mitt i den värsta hälsokris som vår generation råkat ut för, men samtidigt är de tvungna att riskera sin egen hälsa. Det här är skandalöst. Arbetsgivarna har lagstadgad skyldighet att få en ändring till stånd.

Mer information:

ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772