Gå till innehållet

Förhandlingsresultatet om universitetens arbetsvillkor godkänt – tvåårigt avtal, den oavlönade arbetstidsförlängningen slopas

JHL:s styrelse godkände torsdagen den 26.3 förhandlingsresultatet som uppnåtts för universiteten. Det nya kollektivavtalet gäller i två år, löneförhöjningarna följer den så kallade allmänna linjen som uppkommit och konkurrenskraftsavtalets oavlönade förlängning av arbetstiden slopas i augusti.

Det aktuella förhandlingsresultatet för universiteten uppnåddes rekordsnabbt, en vecka innan det föregående avtalet löpte ut. Förhandlingarna fördes i exceptionella förhållanden, då beredskapslagen och coronapandemin tvingat universiteten att stänga sina dörrar.

– På grund av undantagstillståndet avstod parterna på båda sidor av förhandlingsbordet från sina långa målsättningslistor och fokuserade i stället på att lösa situationen med konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning och lönerna. Förhandlingsresultatet följer den allmänna linjen som uppkommit på arbetsmarknaden. Konkurrenskraftsavtalet avskaffas i huvudsak genom mer flexibla arbetstider. Löneförhöjningarnas kostnadseffekter motsvarar den allmänna linjen, berättar avtalsombud Reetta Kuosmanen.

Universitetens nya avtalslösning

Ett tvåårigt avtal som gäller 1.4.2020–31.3.2022.

Löneförhöjningarna följer den allmänna linjen, totalt 3,2 procent under hela avtalsperioden (24 månader).

  • 1.8.2020 ett generellt lönepåslag på 1,1 procent
  • 1.12.2020 en lokal pott på 0,5 procent.
  • 1.6.2021 ett generellt lönepåslag på 1,1 procent
  • 1.12.2021 en lokal pott/justeringspott på 0,5 procent.

Avtalet ger möjlighet till lokala överenskommelser om nivån på de lokala potterna och utbetalningstidpunkterna. Arbetsgivaren kan förhandla med huvudförtroendemännen om dessa frågor.

Arbetsgivaren avgör hur de lokala potterna används. Innan potternas delas ut diskuterar arbetsgivaren användnings- och uppdelningsgrunderna med huvudförtroendemännen.

Konkurrenskraftsavtalets oavlönade arbetstidsförlängning slopas i augusti

Konkurrenskraftsavtalets oavlönade arbetstidsförlängning upphör 1.8.2020.

Arbetsgivaren har i år möjlighet att kräva fem timmars mertidsarbete med lön och tre utbildningstimmar med lön. Detta gäller från och med 1.8.2020. År 2021 har arbetsgivaren möjlighet att kräva 12 timmars mertidsarbete med lön. Nästa år kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren deltar i 8 utbildningstimmar. Mertidsarbete och utbildningar kan inte äga rum på söndagar, heldagar eller lördagar under de veckor då en vardag är helgdag.

Tidsgränsen för permitteringsmeddelanden förkortas till 14 dagar från tidigare en månad. Den förkortade tiden gäller samarbetsförhandlingar som inleds efter 1.4.2020.

Mer information: avtalsombud Reetta Kuosmanen, 050 461 9301