Gå till innehållet

Kollektivavtal för Instituten för Arbetartradition

Det nya kollektivavtalet gäller i 24 månader, från 1 februari 2020 till 31 januari 2022.

Ett nytt kollektivavtal har uppnåtts för de JHL-medlemmar som arbetar inom Instituten för arbetartradition.

Det nya kollektivavtalet gäller i 24 månader, från 1 februari 2020 till 31 januari 2022. Förhandlingsparterna är JHL, Työväenperinne – Arbetartradition, Stiftelsen för Arbetararkivet och Samhälleliga Arkivstiftelsen.

1. Lönerna höjs bägge åren

Lönerna höjs den 1 mars 2020 med en allmän förhöjning som uppgår till 1,3 procent.

Lönerna höjs den 1 februari 2021 med en allmän förhöjning som uppgår till 1,2 procent.

2 Lokal pott

Varje arbetsgemenskap har en lokal pott på 0,8 procent till sitt förfogande den 1 februari 2021.

Pottens storlek uträknas på de personliga löner som betalas till de arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet i januari 2021.

Potten betalas för löner enligt arbetstagarnas grupper för svårighetsgrad eller för utveckling av den lönedel som baserar sig på kompetens och utförande av arbetet.

Arbetsgivaren och förtroendemannen kommer lokalt överens om hur den lokala potten ska användas. Avtalet görs upp skriftligt. Om arbetsgivaren och förtroendemannen inte lyckas komma överens om hur den lokala potten ska fördelas, betalas den ut som en allmän förhöjning på 0,8 procent till alla. Då blir den allmänna förhöjningen 2,0 procent.

Försök med frånvaro då en familjemedlem insjuknar

Under hela avtalsperioden pågår ett försök enligt vilket arbetstagaren har rätt till en dags frånvaro med lön och därefter frånvaro utan lön om arbetstagarens närvaro hos familjemedlemmen är nödvändig till följd av en sjukdom eller olycka som drabbat familjen.

Till familjemedlemmar räknas personer som bor i samma hushåll eller familjeliknande förhållanden och nära släktingar.

4 Utveckling av lönesystemet

En arbetsgrupp inrättas för att utveckla lönesystemet. Gruppens arbete ska vara klart den 31 december 2020. Arbetsgruppen granskar hur väl det nuvarande lönesystemet fungerar och gör eventuella ändringar i det.

Mer information:

Sari Jokinen, avtalsombudsman, 050 461 9316