Gå till innehållet

Förhandlingsresultat uppnåddes vid Sjömansservicebyråns kollektivavtalsförhandlingar: Den förlängda arbetstiden slopas

Löneförhöjningarna följer den allmänna linjen. Förhandlingsparterna var Sjömansservicebyrån och JHL. Parterna nådde samförstånd om kollektivavtalet tisdagen den 10 mars.

Ett förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal har uppnåtts vid Sjömansservicebyrån. Parterna nådde samförstånd om kollektivavtalet tisdagen den 10 mars.

Den förlängda arbetstiden upphävs och löneförhöjningarna följer den allmänna linjen.

Vi informerar mer om innehållet i kollektivavtalet efter att det godkänts av parternas beslutande organ.

Arbetsgivaren representeras i förhandlingarna av Sjömansservicebyrån och arbetstagarna av JHL.

Mer information:

Hannu Mattila, avtalsombud, 040 582 3631