Gå till innehållet

JHL vädjar till kommunala beslutsfattare – överväg noggrant före permitteringar

Vi skickar ett brev om aktuella frågor till finländska beslutsfattare. Med brevet vill vi lyfta fram tankar och bakgrundsinformation om frågor som är aktuella och viktiga för JHL:s medlemmar. Detta beslutsfattarbrev från JHL har skickats till kommundirektörer, kommunbeslutsfattare och JHL:s beslutsfattare och huvudförtoendemän.

Bästa beslutsfattare och ledare i kommunerna!

På grund av coronavirusepidemin står många kommuner i beredskap att inleda samarbetsförhandlingar för att permittera eller till och med säga upp personal.  Dylika beslut kräver i nuläget väldigt noggrant övervägande. Viruset håller på att stärkas och sjukvårdsdistriktens tillgång på personal kan minska betydligt på kort tid.  Tillgången på personal borde vara en central aspekt vid planeringen i varje kommunal krisarbetsgrupp med anknytning till koronaviruset. Behovet gäller inte enbart läkare eller sjukskötare, utan alla som möjliggör läkarnas och vårdarnas arbete. Det är också viktigt att säkerställa att det finns tillräckligt med handlingsförmögen personal på daghem, skolor samt inom vattenförsörjning och avloppshantering.

På sjukhus räcker det inte att det finns tillräckligt med läkare och sjukskötare. Det behövs också personal för uppgifter inom logistik, reception, lokalvård (arbetssäkerhet), kosthåll (för att stödja personalens ork och insjuknades återhämtning) och instrumentvård. Utan arbetstagare i dessa stomtjänster skulle läkare och sjukskötare inte kunna verka.

Sjukhusmiljön är inte automatiskt steril, som vi redan har märkt genom händelserna på HUS. Det är viktigt att de proffs som jobbar inom småbarnsfostran och i skolor, möjligen med mindre mängd arbete, lätt kan fås på jobb på sjukhus ifall det blir brist på arbetstagare. Som permitterade, uppsagda och utan arbetsplikt är den här personalen inte tillgänglig.

Under specialförhållanden måste det gå att leda personalen nationellt, oberoende av gränser mellan landskap och sjukvårdsdistrikt. Servicebehovet håller inte nödvändigtvis på att minska utan tvärtemot öka.

Krisen har bara börjat, så permitteringar – ens under viss tid – är inte rätt vapen med tanke på vårt lands överlevnad. Nu måste vi skapa en offentlig personalbank och personalen måste hållas kvar i tjänst. Liksom statsminister Sanna Marin konstaterade, nu är det inte rätt tid att tänka på ekonomin, utan på hur vi ska klara av den här krisen. Fungerande stomtjänster skapar en bas för vårdpersonalens ork och välmående.

Hälsningar

Päivi Niemi-Laine
JHL:s ordförande