Gå till innehållet

Förhandlingsresultat för den privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter

Sent på måndagskvällen 23.3 uppnåddes ett förhandlingsresultat för den privata undervisningssektorn och för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. Resultatet behöver fortfarande behandlas av förhandlingsparternas styrelser.

Förhandlingarna om kollektivavtal för den privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter slutfördes sent på måndagskvällen 23.3.

Konkurrenskraftsavtalets förlängda arbetstid slopas i enlighet med den så kallade allmänna linjen som uppstått på arbetsmarknaden. Mer information om avtalets innehåll för JHL:s medlemmar publiceras efter att förhandlingsparternas styrelser behandlat förhandlingsresultatet.

Förhandlingsparterna på löntagarsidan är JHL, Jyty och OAJ och på arbetsgivarsidan Bildningsarbetsgivarna.

– Förhandlingsresultatet uppnåddes i en mycket exceptionell och svår samhällssituation och förhandlingarna genomfördes med förkortad tidtabell efter att läroinrättningarna stängts på grund av coronaepidemin. Det viktigaste just nu är att fokusera på att bromsa smittspridningen, skydda special- och riskgrupper mot smitta och tillsammans möjliggöra säkert arbete och studier, konstaterar avtalsombudsman Reetta Kuosmanen.

Mer information: avtalsombudsman Reetta Kuosmanen, 050 461 9301