Gå till innehållet

JHL: Viktigt att värna om personalens säkerhet och se till att de orkar – staten måste även hjälpa låginkomsttagare, inte bara företag

JHL kräver att arbetsgivarna noggrant överväger hur mycket belastning personer i samhällskritiska yrken klarar av. Arbetsgivarna måste värna om personalens säkerhet och hjälpa dem att orka arbeta. Förbundet anser också att det inte räcker med statligt stöd till företagen, utan att staten också måste hjälpa låginkomsttagarna.

För dem kan redan ett fåtal dagar utan lön leda till enorma problem att klara vardagen.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL efterlyser ansvar och noggrant övervägande kring hur arbetsgivarna utnyttjar de befogenheter som möjliggörs av beredskapslagen. Lagen ger möjlighet att avvika från arbetstidslagens bestämmelser om arbetstid och vilotider. Även om många slags åtgärder nu är nödvändiga för att stoppa spridningen av coronaviruset vill förbundet uttrycka sin oro över att personalen i kritiska yrken, som sedan tidigare arbetar under stor press, kommer att utsättas för hälsofarlig belastning.

– Längre arbetstider, annan förläggning av arbetstiden, kortare vilotider och fler övertidstimmar belastar alla branscher, men i synnerhet vårdpersonalen. Det handlar om extrema åtgärder och ska därför användas med urskillning, poängterar Merja Hyvärinen, arbetsmiljöombud på JHL.

Enligt JHL är det av största vikt att arbetsgivarna värnar om personalens säkerhet. Rädslan för att man själv eller ens närmaste ska insjukna innebär en ytterligare belastning.

– Alla slags extra arbeten ska undvikas just nu. Dessutom måste man garantera att personer i samhällskritiska yrken som nu arbetar under enorm press får möjlighet att återhämta sig efter krissituationen för att undvika långvariga hälsoproblem på grund av den belastning som coronasituationen medför, fortsätter Hyvärinen.

Staten måste även stötta låginkomsttagare, inte bara företag

JHL kräver att staten tryggar ekonomin för arbetstagare med låga inkomster.

– Staten kommer att ge företagen finansiellt stöd på grund av de ekonomiska problemen som viruset har orsakat. Men vi får inte glömma låginkomsttagarna för vilka bara några få dagars utebliven lön kan göra vardagen omöjligt att klara.

Enligt förbundet ska stödet inte riktas till företag som klarar sig hyfsat. Det är särskilt de små företagen som behöver stöd just nu.

Mer information: arbetsmiljöombud Merja Hyvärinen, 050 4729 534