Gå till innehållet

JHL godkände kollektivavtal: Slut på gratisarbetet i järnvägsbranschen, konkurrenskraftsavtalet slopas för gott

Både lönerna och tilläggen höjs – dessutom delas en företagsspecifik pott ut.

JHL:s styrelse har för egen del godkänt kollektivavtalet för järnvägsbranschen. Det nya avtalet sätter stopp för gratisarbetet i järnvägsbranschen, för konkurrenskraftsavtalets förlängda arbetstid utan lön slopas helt och hållet.

Parterna uppnådde ett förhandlingsresultat den 6 mars, som godkändes av JHL:s styrelse den 16 mars. Arbetstagarsidan representerades i förhandlingarna av JHL och arbetsgivaren av Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta.

Den nya avtalsperioden uppgår till 25+12 månader. Avtalet gäller med andra ord minst 1.3.2020–28.2.2022, och kan därefter sägas upp eller förlängas med ett tredje så kallat optionsår fram till 28.2.2023.

Avtalsförhandlingarna började den 3 december 2019. De utdragna förhandlingarna resulterade i ett avtalslöst tillstånd när den föregående avtalsperioden upphörde.

Järnvägsbranschens kollektivavtal gäller personer som arbetar inom avtalsområdet för spårtrafik. Mer information om avtalets innehåll följer senare.

1 Lönerna stiger, avtalet inkluderar även en lokal pott

Lönerna höjs med ett generellt lönepåslag på 2 % den 1 april 2020 och 1 % den 1 april 2021.

Dessutom delas en företagsspecifik pott på 0,3 % ut i form av en så kallad stupstock, vilket innebär att om man inte kan enas om fördelningen av potten på arbetsplatsen kommer den att delas ut som en generell höjning till hela personalen.

2 Tilläggen höjs enligt följande

Tilläggsbeloppen i euro höjs med 3,3 %. Den första höjningen uppgår till 2 % och sker den 1 april 2020.

Den andra höjningen uppgår till 1,0 % och sker den 1 april 2021. Dessutom delas en företagsspecifik pott på 0,3 % ut i form av en så kallad stupstock, vilket innebär att om man inte kan enas om fördelningen av potten på arbetsplatsen så kommer den att delas ut som en generell höjning i tabellerna.

3 Konkurrenskraftsavtalet slopas

Det nya avtalet innebär att de oavlönade konkurrenskraftstimmarna förpassas till historien. Konkurrenskraftsavtalet upphör i sin helhet den 1 januari 2021.

Mer information:

Teppo Järnstedt, ordförande, Spårproffsen JHL, 050 537 2412

Hannu Mattila, avtalsombud, JHL, 040 582 3631